Forskningsprojekt

Nödsamtal i mobilkommunikationssamhället

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsmiljöer

Projektet undersöker medborgarnas föreställningar om, och förväntningar på, samhällets larmfunktioner i ljuset av det allt mobilare kommunikationslandskapet. Projektet kretsar kring tre specifika frågor: (1) I vilka situationer anser dagens medborgare att det är legitimt att kontakta samhällets larmfunktioner? (2) Vilka förväntningar har dagens medborgare på samhällets larmfunktioner? (3) Vilka föreställningar har dagens medborgare om kontaktmöjligheterna och kommunikationen med samhällets larmfunktioner i framtiden? För att komma åt medborgarnas djupare känslor, resonemang och reaktioner relaterade till samhällets larmfunktioner används i projektet både kvalitativ (gruppintervjuer) och kvantitativa (survey) undersökningsmetoder. 

Projektet är en del av Masscriscom och finansieras av SOS Alarm samt Masscriscom, with the support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme, European Commission - Directorate-General for Home Affairs.

Forskare

Finansiärer