This page in English

Forskningsprojekt

Den svenska ekens unika egenskaper, en resurs för vin- och whiskyproduktion

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsämne

Fat för lagring av vin och sprit tillverkas i huvudsak av ek och träslaget bidrar till dryckens karakteristiska smak. Ek kan
innehålla upp till 400 arom- och smakämnen av olika karaktär, såsom syror, sockerarter, steroider, terpentiner, flyktiga fenoler
och laktoner. Ämnen som under lagring kan överföras till vin och whisky och bidra till dryckens karakteristiska smak och
bouquet.
Det övergripande syftet med detta projekt är att beskriva den svenska ekens unika påverkan på doft och smak på vin och
whisky. Detta kommer att uppfyllas genom att studera den svenska ekens effekt och jämföra med resultat från lagring på
Amerikans och Fransk ek. Även hur olika grader av rostning av eken och hur det påverkar drycken kommer att studeras.
Vidare kommer även ektunnornas storlek (30 eller 225 liter) i förhållande till lagringstiden att studeras och på vilket sätt dessa variabler påverkar mognadsprocessen av drycken och vilken typ av arom- och smakämnen som extraheras från eken.
Projektet är delat i fyra delar (WP 1-4). I WP 1-3 kommer först ektunnor och ekspån att tillverkas. Därefter lagras rött vin, vitt
vin och whisky enligt experimentell design. Både kemiska och sensoriska analyser kommer att utföras kontinuerligt under
lagring. Inom WP 4 kommer vi att arbeta med att sprida resultaten från försöken, detta kommer att ske genom undervisning på
universitetet, publicering i vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter samt dryckesprovningar med olika målgrupper.

Forskare

Finansiärer

  • Stiftelsen för Strategisk Forskning

Samarbetspartners

  • Sirje Thorslund, Thorslunds Kagge AB