This page in English

Forskningsprojekt

Problem i arbetslivet för personer med grav hörselnedsättning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Personer med grav hörselnedsättning har lägre förvärvsfrekvens än personer utan hörselnedsättning, de har i högre utsträckning aktivitetsersättning och står därmed i större utsträckning utanför arbetsmarknaden. Hur förhållandena ser ut för de personer i målgruppen som har ett arbete, vilka hinder och svårigheter de möter och vilka barriärerna för en social inkludering är studeras i en jämförande studie mellan Indien och Sverige. Studier har visat att när det gäller funktionsnedsättningar relaterade till kommunikation är upplevda barriärer likartade oavsett kulturell och ekonomisk kontext. I denna studie undersöks därför skillnader och likheter för målgruppen i två olika kulturella kontexter. 

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Samarbetspartners

  • Per-Inge Carlsson, Landstinget i Värmland
  • R. Bhattacharyya, Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped. Mumbai