This page in English

Forskningsprojekt

Psykologiska faktorer i förlossningsrädsla

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2016

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att undersöka psykologiska faktorer i förlossningsrädsla såsom oro, ångest, katastroftankar och rädsla att förlora kontrollen. Studien är en tvärsnittsstudie där ca 600-900 gravida kvinnor fyller i enkäter efter rutinultraljudet omkring vecka 20 i graviditeten.

Projektansvarig: FD Johanna Thomtén, Mittuniversitetet.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners