This page in English

Forskningsprojekt

Subsidiaritetsprincipen och EU:s straffrätt

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jacob Öberg

Forskningsämne

Jag håller för närvarande på med ett forskningsprojekt om hur den EU-rättliga subsidiaritetsprincipen kan begränsa utövandet av unionens straffrättsliga befogenheter. Inom ramen för denna studie undersöker jag både EU:s materiella straffrättsliga kompetens samt unionens straffprocessuella kompetens. Resultateten av forskningen ställer sig kritisk till huruvida unionslagstiftaren i tillräcklig grad har beaktat subsidiaritetsprincipen när den lagstiftat på straffrättens område.

Publikationer

Legal Diversity, Subsidiarity and the Case for Harmonization of EU Criminal Law’ in R Colson and S Field (eds), EU Criminal Justice and the Challenges of Legal Diversity (Cambridge University Press, 2016, forthcoming)

Subsidiarity and EU Procedural Criminal Law’ (2015) 5 European Criminal Law Review, 19-45

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1549743

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet