This page in English

Forskningsprojekt

Solo dining

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Inger M Jonsson

Forskningsämne

Inom forskningsområdet måltidskunskap används en modell med fem aspekter; rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. I den här fältstudien riktas blicken mot restaurangrummet och kvinnors möjlighet att vistas där. Hur blir en ensam dam bemött? Är det självklart att hon får en plats? Hur blir hon placerad? Hur är servicen? Hur agerar personalen? Hur agerar andra gäster och hur reagerar vi själva vid restaurangbesöken? Vi gör också en internationell utblick och vi finner att fenomenet solodining är flitigt debatterat både gällande män och kvinnor.

Forskare