This page in English

Forskningsprojekt

Tyvärr det är fullt! - Gästsortering och gästdiskriminering på restaurang

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsämne

Studiens kartlägger och analyserar varför diskriminering av gäster på restaurang i Sverige äger rum i syfte att kunna beskriva och förstå diskrimineringens mekanismer och vilka vinster som de diskriminerande aktörerna upplever sig göra med sitt handlande.

Forskare