This page in English

Forskningsprojekt

Studie av effekterna av perfluoroktan sulfonsyraföreningar (PFC) på fettsyrametabolism under fågelutveckling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Nikolai Scherbak

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Flera av PFC (perfluorated compounds) har producerats i över 50 år och används i en mängd av olika industri- och konsumentprodukter. Ett antal PFC, inklusive perfluoroktansulfonat sulfonsyra (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA), är utbredda i biota, inklusive vilda fåglar. Exponering för PFOS kan resultera i reducerad kroppsvikt, hepatocellulär hypertrofi, och en minskning av serumkolesterol och triglycerider. Verkningsmekanismen föreslås störa fettsyra-proteinbindning, påverka bioenergetik av mitokondrier och peroxisomal fettsyra b-oxidation. Mindre information om PFC toxicitet för fåglar finns tillgängligt. Kycklingsägg har visat sig vara en praktisk och känslig modell för studier av embryonal toxicitet av halogenerade kolväten. I studier (Engwall et al) där kycklingembryo in ovo exponerades för PFOS påvisades det att embryotoxiska effekter är mycket nära miljökoncentrationer.

I detta projekt undersöker vi förändring i genuttrycket och proteinsyntes för olika komponenter av fettsyrametabolism under påverkan av PFC. Den studien kommer att fördjupa vår kunskap om mekanismerna bakom cellulärt svar på PFC.

Aktuella projekt kommer att testa följande hypoteser:

  1. Toxisk effekt av PFC innebär både förändringar i genreglering och protein uttryck för viktiga för beta-oxidationsenzymernas.
  2. Det finns skillnader i effekter på beta-oxidation av fett mellan PFOA och PFOS och dessa skillnader kan användas för utveckling av PFOA / PFOS specifika biologiska markörer.

Finansiärer

  • Magnus Bergvalls Stiftelse
  • Örebro universitet