This page in English

Forskningsprojekt

Alströms syndrom. Studier rörande kognition och mentaliseringsförmåga.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Projektet syftar till att studera vuxna personer med Alströms syndrom vad avser kognitiva funktioner och mentaliserings­förmåga. Alströms syndrom är en autosomal recessiv sjukdom med många organdysfunktioner. Alströms syndrom resulterar i mycket tidig blindhet, hjärtproblem, metabola problem och hörsel­nedsättning samt balansstörning. Syftet är att undersöka om vuxna personer med Alströms syndrom har normal kognitiv förmåga och mentaliseringsförmåga. Studier rörande detta bedrivs i samarbete med Linköpings universitet och internationella samarbetspartners.

Forskare

Samarbetspartners

  • Björn Lyxell, Linköpings universitet