This page in English

Forskningsprojekt

Per- och polyfluoralkylföreningars effekter på ämnesomsättningen studerade i en embryonal fågelmodell

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna Kärrman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektets idé och nya angreppssätt är att använda metabonomik för att studera hur kroppsfrämmande ämnen påverkar olika metabolismvägar under djurs tidiga utveckling. Projektet leds av Professor Björn Brunström vid Uppsala universitet.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners