This page in English

Anna Kärrman

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: B3315

Anna Kärrman
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Anna Kärrman

Anna Kärrman är proprefekt för Institutionen för naturvetenskap och teknik, och docent i miljökemi vid Människa-Teknik-Miljö (MTM) Forskningscentrum.

Forskning

Anna Kärrman’s huvudsakliga forskningsinriktning är att identifiera potentiellt farliga ämnen genom att använda relevanta och känsliga metoder inklusive förutsättningslös analys. Fokus är på att genom analytisk kemi identifiera organiska föroreningar samt undersöka vart de kommer ifrån, hur de rör sig i miljön och hur människor exponeras. Bland hennes forskningsprojekt finns studier av per- och polyfluoralkyl substanser, samt mikroplaster. Forskningen bedrivs främst inom profilen Environmental Forensic Laboratory (EnForce), där hon också verkar som biträdande profilansvarig. Bland hennes externa uppdrag är Svenska Kemistsamfundets redaktionsråd och Toxikologiska rådet, den senare en expertgrupp som fungerar som ett varningssystem för identifiering av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter