This page in English

Anna Kärrman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301401

Rum: B3315

Anna Kärrman
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Anna Kärrman

Anna Kärrman är proprefekt för Institutionen för naturvetenskap och teknik, och docent i miljökemi vid Människa-Teknik-Miljö (MTM) Forskningscentrum.

 

Forskning

Anna Kärrman’s huvudsakliga forskningsinriktning är att identifiera potentiellt farliga ämnen genom att använda relevanta och känsliga metoder inklusive förutsättningslös analys. Fokus är på att genom analytisk kemi identifiera organiska föroreningar samt undersöka vart de kommer ifrån, hur de rör sig i miljön och hur människor exponeras. Bland hennes forskningsprojekt finns studier av per- och polyfluoralkyl substanser, samt mikroplaster. Forskningen bedrivs främst inom profilen Environmental Forensic Laboratory (EnForce), där hon också verkar som biträdande profilansvarig. Bland hennes externa uppdrag är Svenska Kemistsamfundets redaktionsråd och Toxikologiska rådet, den senare en expertgrupp som fungerar som ett varningssystem för identifiering av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. (2022). Mass Balance of Perfluoroalkyl Acids, Including Trifluoroacetic Acid, in a Freshwater Lake. Environmental Science and Technology, 56 (1), 251-259.
Kärrman, A. , Yeung, L. W. Y. , Spaan, K. M. , Lange, F. T. , Nguyen, M. A. , Plassmann, M. , de Wit, C. A. , Scheurer, M. & et al. (2021). Can determination of extractable organofluorine (EOF) be standardized? First interlaboratory comparisons of EOF and fluorine mass balance in sludge and water matrices. Environmental Science: Processes & Impacts.
Cormier, B. , Gambardella, C. , Tato, T. , Perdriat, Q. , Costa, E. , Veclin, C. , Le Bihanic, F. , Grassl, B. & et al. (2021). Chemicals sorbed to environmental microplastics are toxic to early life stages of aquatic organisms. Ecotoxicology and Environmental Safety, 208.
Aro, R. , Eriksson, U. , Kärrman, A. , Reber, I. & Yeung, L. W. Y. (2021). Combustion ion chromatography for extractable organofluorine analysis. iScience, 24 (9).
Kaiser, A. , Aro, R. , Kärrman, A. , Weiss, S. , Hartmann, C. , Uhl, M. , Forsthuber, M. , Gundacker, C. & et al. (2021). Comparison of extraction methods for per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in human serum and placenta samples-insights into extractable organic fluorine (EOF). Analytical and Bioanalytical Chemistry, 413, 865-876.
Kaiser, A. , Forsthuber, M. , Aro, R. , Kärrman, A. , Gundacker, C. , Zeisler, H. , Foessleitner, P. , Salzer, H. & et al. (2021). Extractable Organofluorine Analysis in Pooled Human Serum and Placental Tissue Samples from an Austrian Subpopulation: A Mass Balance Analysis Approach. Environmental Science and Technology.
Aro, R. , Eriksson, U. , Kärrman, A. , Chen, F. , Wang, T. & Yeung, L. W. Y. (2021). Fluorine Mass Balance Analysis of Effluent and Sludge from Nordic Countries. ACS - ES & T Water, 1 (9), 2087-2096.
Aro, R. , Carlsson, P. , Vogelsang, C. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. (2021). Fluorine mass balance analysis of selected environmental samples from Norway. Chemosphere, 283.
Björnsdotter, M. , Hartz, W. F. , Kallenborn, R. , Ericson Jogsten, I. , Humby, J. D. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. (2021). Levels and Seasonal Trends of C1-C4 Perfluoroalkyl Acids and the Discovery of Trifluoromethane Sulfonic Acid in Surface Snow in the Arctic. Environmental Science and Technology.
Aro, R. , Eriksson, U. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. (2021). Organofluorine Mass Balance Analysis of Whole Blood Samples in Relation to Gender and Age. Environmental Science and Technology, 55 (19), 13142-13151.
Roos, A. M. , Gamberg, M. , Muir, D. , Kärrman, A. , Carlsson, P. , Cuyler, C. , Lind, Y. , Bossi, R. & et al. (2021). Perfluoroalkyl substances in circum-ArcticRangifer: caribou and reindeer. Environmental Science and Pollution Research.
Koch, A. , Jonsson, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. , Ahrens, L. , Ekblad, A. & Wang, T. (2021). Quantification of Biodriven Transfer of Per- and Polyfluoroalkyl Substances from the Aquatic to the Terrestrial Environment via Emergent Insects. Environmental Science and Technology, 55 (12), 7900-7909.
Cormier, B. , Borchet, F. , Kärrman, A. , Szot, M. , Yeung, L. W. Y. & Keiter, S. (2021). Sorption and desorption kinetics of PFOS to pristine microplastic. Environmental Science and Pollution Research.
Yukioka, S. , Tanaka, S. , Suzuki, Y. , Echigo, S. , Kärrman, A. & Fujii, S. (2020). A profile analysis with suspect screening of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in firefighting foam impacted waters in Okinawa, Japan. Water Research, 184.
Dubocq, F. , Wang, T. , Yeung, L. W. Y. , Sjöberg, V. & Kärrman, A. (2020). Characterization of the Chemical Contents of Fluorinated and Fluorine-Free Firefighting Foams Using a Novel Workflow Combining Nontarget Screening and Total Fluorine Analysis. Environmental Science and Technology, 54 (1), 245-254.
Karlsson, T. M. , Kärrman, A. , Rotander, A. & Hassellöv, M. (2020). Comparison between manta trawl and in situ pump filtration methods, and guidance for visual identification of microplastics in surface waters. Environmental Science and Pollution Research, 27 (5), 5559-5571.
Schönlau, C. , Karlsson, T. M. , Rotander, A. , Nilsson, H. , Engwall, M. , van Bavel, B. & Kärrman, A. (2020). Microplastics in sea-surface waters surrounding Sweden sampled by manta trawl and in-situ pump. Marine Pollution Bulletin, 153.
Dubocq, F. , Bjurlid, F. , Ydstål, D. , Titaley, I. A. , Reiner, E. , Wang, T. , Almirall, X. O. & Kärrman, A. (2020). Organic contaminants formed during fire extinguishing using different firefighting methods assessed by nontarget analysis. Environmental Pollution, 265.
Koch, A. , Jonsson, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. , Ahrens, L. , Ekblad, A. & Wang, T. (2020). Per- and Polyfluoroalkyl-Contaminated Freshwater Impacts Adjacent Riparian Food Webs. Environmental Science and Technology, 54 (19), 11951-11960.
Jugan, J. , Lind, P. M. , Salihovic, S. , Stubleski, J. , Kärrman, A. , Lind, L. & La Merrill, M. A. (2020). The associations between p,p'-DDE levels and plasma levels of lipoproteins and their subclasses in an elderly population determined by analysis of lipoprotein content. Lipids in Health and Disease, 19 (1).
Schönlau, C. , Larsson, M. , Lam, M. M. , Engwall, M. , Giesy, J. P. , Rochman, C. & Kärrman, A. (2019). Aryl hydrocarbon receptor-mediated potencies in field-deployed plastics vary by type of polymer. Environmental Science and Pollution Research, 26 (9), 9097-9088.
Schönlau, C. , Larsson, M. , Dubocq, F. , Rotander, A. , Van der Zande, R. , Engwall, M. & Kärrman, A. (2019). Effect-Directed Analysis of Ah Receptor-Mediated Potencies in Microplastics Deployed in a Remote Tropical Marine Environment. Frontiers in Environmental Science, 7.
Salihovic, S. , Fall, T. , Ganna, A. , Broeckling, C. D. , Prenni, J. E. , Hyötyläinen, T. , Kärrman, A. , Lind, P. M. & et al. (2019). Identification of metabolic profiles associated with human exposure to perfluoroalkyl substances. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 29 (2), 196-205.
Koch, A. , Kärrman, A. , Yeung, L. W. Y. , Jonsson, M. , Ahrens, L. & Wang, T. (2019). Point source characterization of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and extractable organofluorine (EOF) in freshwater and aquatic invertebrates. Environmental Science: Processes & Impacts, 21 (11), 1887-1898.
Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. (2019). Ultra-Short-Chain Perfluoroalkyl Acids Including Trifluoromethane Sulfonic Acid in Water Connected to Known and Suspected Point Sources in Sweden. Environmental Science and Technology, 53 (19), 11093-11101.
Stubleski, J. , Kukucka, P. , Salihovic, S. , Lind, P. M. , Lind, L. & Kärrman, A. (2018). A method for analysis of marker persistent organic pollutants in low-volume plasma and serum samples using 96-well plate solid phase extraction. Journal of Chromatography A, 1546, 18-27.
Salihovic, S. , Stubleski, J. , Kärrman, A. , Larsson, A. , Fall, T. , Lind, L. & Lind, P. M. (2018). Changes in markers of liver function in relation to changes in perfluoroalkyl substances: A longitudinal study. Environment International, 117, 196-203.
Stubleski, J. , Lind, L. , Salihovic, S. , Lind, P. M. & Kärrman, A. (2018). Longitudinal changes in persistent organic pollutants (POPs) from 2001 to 2009 in a sample of elderly Swedish men and women. Environmental Research, 165, 193-200.
Eriksson, U. , Haglund, P. & Kärrman, A. (2017). Contribution of precursor compounds to the release of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) from waste water treatment plants (WWTPs). Journal of Environmental Sciences(China), 61, 80-90.
Bjurlid, F. , Kärrman, A. , Ricklund, N. & Hagberg, J. (2017). Occurrence of brominated dioxins in a study using various firefighting methods. Science of the Total Environment, 599-600, 1213-1221.
Eriksson, U. , Mueller, J. F. , Toms, L. L. , Hobson, P. & Kärrman, A. (2017). Temporal trends of PFSAs, PFCAs and selected precursors in Australian serum from 2002 to 2013. Environmental Pollution, 220 (Pt A), 168-177.
Lind, M. , Salihovic, S. , Stubleski, J. , Kärrman, A. , van Bavel, B. & Lind, L. (2017). The changes in plasma levels of perfluoroalkyl substances (PFASs) are related to the increase in carotid intima-media thickness over 10 years. Atherosclerosis, 263, E18-E18.
Stubleski, J. , Salihovic, S. , Lind, P. M. , Lind, L. , Dunder, L. , McCleaf, P. , Eurén, K. , Ahrens, L. & et al. (2017). The effect of drinking water contaminated with perfluoroalkyl substances on a 10-year longitudinal trend of plasma levels in an elderly Uppsala cohort. Environmental Research, 159, 95-102.
Stubleski, J. , Salihovic, S. , Lind, L. , Lind, P. M. , van Bavel, B. & Kärrman, A. (2016). Changes in serum levels of perfluoroalkyl substances during a 10-year follow-up period in a large population-based cohort. Environment International, 95, 86-92.
Rotander, A. , Kärrman, A. , Toms, L. L. , Kay, M. , Mueller, J. F. & Gómez Ramos, M. J. (2015). Novel fluorinated surfactants tentatively identified in firefighters using liquid chromatography quadrupole time-of-flight tandem mass spectrometry and a case-control approach. Environmental Science and Technology, 49 (4), 2434-2442.
Eriksson, U. & Kärrman, A. (2015). World-Wide Indoor Exposure to Polyfluoroalkyl Phosphate Esters (PAPs) and other PFASs in Household Dust. Environmental Science and Technology, 49 (24), 14503-14511.
Hardell, E. , Kärrman, A. , van Bavel, B. , Bao, J. , Carlberg, M. & Hardell, L. (2014). Case-control study on perfluorinated alkyl acids (PFAAs) and the risk of prostate cancer. Environment International, 63, 35-39.
Kärrman, A. , Ericson Jogsten, I. , Davies, J. , van Bavel, B. , Holsen, A. H. & Laugesen, J. (2014). Per- and polyfluoroalkyl substances in effluents from hazardous waste treatment facilities. Organohalogen Compounds, 76.
Bao, J. , Kärrman, A. , van Bavel, B. & Jin, Y. (2014). Perfluoroalkyl substances in the blood samples from a male population of Sweden. Chinese Science Bulletin, 59 (4), 388-395.
Nilsson, H. , Kärrman, A. , Rotander, A. , van Bavel, B. , Lindström, G. & Westberg, H. (2013). Biotransformation of fluorotelomer compound to perfluorocarboxylates in humans. Environment International, 51, 8-12.
Persson, S. , Rotander, A. , Kärrman, A. , van Bavel, B. & Magnusson, U. (2013). Perfluoroalkyl acids in subarctic wild male mink (Neovison vison) in relation to age, season and geographical area. Environment International, 59, 425-430.
Eriksson, U. , Kärrman, A. , Rotander, A. , Mikkelsen, B. & Dam, M. (2013). Perfluoroalkyl substances (PFASs) in food and water from Faroe Islands. Environmental Science and Pollution Research, 20 (11), 7940-7948.
Nilsson, H. , Kärrman, A. , Rotander, A. , van Bavel, B. , Lindström, G. & Westberg, H. (2013). Professional ski waxers' exposure to PFAS and aerosol concentrations in gas phase and different particle size fractions. Environmental science. Processes & impacts, 15 (4), 814-822.
Kärrman, A. & Lindström, G. (2013). Trends, analytical methods and precision in the determination of perfluoroalkyl acids in human milk. TrAC. Trends in analytical chemistry, 46, 118-128.
Domingo, J. L. , Ericson-Jogsten, I. , Perello, G. , Nadal, M. , van Bavel, B. & Kärrman, A. (2012). Human exposure to perfluorinated compounds in Catalonia, Spain: contribution of drinking water and fish and shellfish. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60 (17), 4408-4415.
Rotander, A. , Kärrman, A. , van Bavel, B. , Polder, A. , Riget, F. , Atli Auounsson, G. , Vikingsson, G. , Wing Gabrielsen, G. & et al. (2012). Increasing levels of long-chain perfluorocarboxylic acids (PFCAs) in Arctic and North Atlantic marine mammals, 1984-2009. Chemosphere, 86 (3), 278-285.
Strömqvist, M. , Olsson, J. A. , Kärrman, A. & Brunström, B. (2012). Transcription of genes involved in fat metabolism in chicken embryos exposed to the peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPAR alpha) agonist GW7647 or to perfluorooctane sulfonate (PFOS) or perfluorooctanoic acid (PFOA). Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology, 156 (1), 29-36.
Kärrman, A. , Elgh-Dalgren, K. , Lafossas, C. & Moskeland, T. (2011). Environmental levels and distribution of structural isomers of perfluoroalkyl acids after aqueous fire-fighting foam (AFFF) contamination. Environmental Chemistry, 8 (4), 372-380.
Berger, U. , Kaiser, M. A. , Kärrman, A. , Barber, J. L. & van Leeuwen, S. P. J. (2011). Recent developments in trace analysis of poly- and perfluoroalkyl substances. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 400 (6), 1625-1635.
Nilsson, H. , Kärrman, A. , Westberg, H. , Rotander, A. , van Bavel, B. & Lindström, G. (2010). A time trend study of significantly elevated perfluorocarboxylate levels in humans after using fluorinated ski wax. Environmental Science and Technology, 44 (6), 2150-2155.
Kärrman, A. , Domingo, J. L. , Llebaria, X. , Nadal, M. , Bigas, E. , van Bavel, B. & Lindström, G. (2010). Biomonitoring perfluorinated compounds in Catalonia, Spain: concentrations and trends in human liver and milk samples. Environmental Science and Pollution Research, 17 (3), 750-758.
Nilsson, H. , Kärrman, A. , Rotander, A. , van Bavel, B. , Lindström, G. & Westberg, H. (2010). Inhalation exposure to fluorotelomer alcohols yield perfluorocarboxylates in human blood?. Environmental Science and Technology, 44 (19), 7717-7722.
Minata, M. , Harada, K. H. , Kärrman, A. , Hitomi, T. , Hirosawa, M. , Murata, M. , Gonzalez, F. J. & Koizumi, A. (2010). Role of Peroxisome Proliferator-activated Receptor-alpha in Hepatobiliary Injury Induced by Ammonium Perfluorooctanoate in Mouse Liver. Industrial Health, 48 (1), 96-107.
Ericson Jogsten, I. , Perelló, G. , Llebaria, X. , Bigas, E. , Martí-Cid, R. , Kärrman, A. & Domingo, J. L. (2009). Exposure to perfluorinated compounds in Catalonia, Spain, through consumption of various raw and cooked foodstuffs, including packaged food. Food and Chemical Toxicology, 47 (7), 1577-1583.
Mahmoud, M. A. M. , Kärrman, A. , Oono, S. , Harada, K. H. & Koizumi, A. (2009). Polyfluorinated telomers in precipitation and surface water in an urban area of Japan. Chemosphere, 74 (3), 467-472.
Kärrman, A. , Harada, K. H. , Inoue, K. , Takasuga, T. , Ohi, E. & Koizumi, A. (2009). Relationship between dietary exposure and serum perfluorochemical (PFC) levels-A case study. Environment International, 35 (4), 712-717.
Kärrman, A. , Ericson Jogsten, I. , van Bavel, B. , Darnerud, P. O. , Aune, M. , Glynn, A. , Lignell, S. & Lindström, G. (2007). Exposure of perfluorinated chemicals through lactation: levels of matched human milk and serum and a temporal trend, 1996-2004, in Sweden. Environmental Health Perspectives, 115 (2), 226-230.
Kärrman, A. , Langlois, I. , van Bavel, B. , Lindström, G. & Oehme, M. (2007). Identification and pattern of perfluorooctane sulfonate (PFOS) isomers in human serum and plasma. Environment International, 33 (6), 782-788.
Kärrman, A. , Mueller, J. F. , van Bavel, B. , Harden, F. , Toms, L. L. & Lindström, G. (2006). Levels of 12 perfluorinated chemicals in pooled Australian serum, collected 2002-2003, in relation to age, gender, and region. Environmental Science and Technology, 40 (12), 3742-3748.
Kärrman, A. , van Bavel, B. , Järnberg, U. , Hardell, L. & Lindström, G. (2006). Perfluorinated chemicals in relation to other persistent organic pollutants in human blood. Chemosphere, 64 (9), 1582-1591.
van Leeuwen, S. P. J. , Kärrman, A. , van Bavel, B. , de Boer, J. & Lindström, G. (2006). Struggle for quality in determination of perfluorinated contaminants in environmental and human samples. Environmental Science and Technology, 40 (24), 7854-7860.
Kärrman, A. , van Bavel, B. , Järnberg, U. , Hardell, L. & Lindström, G. (2005). Development of a solid-phase extraction-HPLC/Single quadrupole MS method for quantification of perfluorochemicals in whole blood. Analytical Chemistry, 77 (3), 864-870.
Martin, J. , Kannan, K. , Berger, U. , de Voogt, P. , Field, J. , Franklin, J. , Giesy, J. , Harner, T. & et al. (2004). Analytical challenges hamper perfluoroalkyl research. Environmental Science and Technology, 38 (13), 248A-255A.

Artiklar, forskningsöversikter

De Silva, A. O. , Armitage, J. M. , Bruton, T. A. , Dassuncao, C. , Heiger-Bernays, W. , Hu, X. C. , Kärrman, A. , Kelly, B. & et al. (2021). PFAS Exposure Pathways for Humans and Wildlife: A Synthesis of Current Knowledge and Key Gaps in Understanding. Environmental Toxicology and Chemistry, 40 (3), 631-657.
Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. (2020). Challenges in the analytical determination of ultra-short-chain perfluoroalkyl acids and implications for environmental and human health. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412, 4785-4796.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kärrman, A. (2006). Analysis and human levels of persistent perfluorinated chemicals. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Kärrman, A. , Parera, J. , Abalos, M. , Van Bavel, B. & Abad, E. (2012). Assessing and controlling sample contamination: analytical techniques for scientists. I: Janusz Pawliszyn, Comprehensive sampling and sample preparation (ss. 51-64). Oxford UK: Elsevier.

Konferensbidrag

Li, Y. , Hagberg, J. , Kärrman, A. , Bao, J. , Zhang, Q. , Jiang, G. & van Bavel, B. (2012). Occurence of perfluorinated compounds in marine fish, Antarctica. I: Organohalogen Compounds. Konferensbidrag vid Dioxin 2012, 32nd International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, Cairns, Australia, August 26-31, 2012 (ss. 228-230).

Manuskript

Aro, R. , Eriksson, U. , Kärrman, A. , Reber, I. & Yeung, L. W. Y. Combustion Ion Chromatography for Extractable Organofluorine Analysis.
Björnsdotter, M. , Hartz, W. F. , Kallenborn, R. , Ericson Jogsten, I. , Humby, J. D. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. Levels and seasonal trends of C1-C4 perfluoroalkyl acids and the discovery of trifluoromethane sulfonic acid in surface snow in the Arctic.
Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. Mass balance of perfluoroalkyl acids including trifluoroacetic acid in a freshwater lake.
Schönlau, C. , Karlsson, T. , Rotander, A. , Nilsson, H. , Engwall, M. , van Bavel, B. & Kärrman, A. Microplastics in sea-surface waters surrounding Sweden sampled by manta trawl and in-situ pump.
Koch, A. , Jonsson, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. , Ahrens, L. , Ekblad, A. & Wang, T. Per- and polyfluoroalkyl contaminated freshwater impacts adjacent riparian food webs.

Rapporter

Rotander, A. & Kärrman, A. (2019). Microplastics in Södertälje: From Lake Mälaren to the Baltic Sea. Örebro: Örebro universitet.
Kärrman, A. , Wang, T. , Kallenborn, R. , Langseter, A. M. , Grønhovd, S. M. , Ræder, E. M. , Lyche, J. L. , Yeung, L. W. Y. & et al. (2019). PFASs in the Nordic environment: Screening of Poly- and Perfluoroalkyl Substances (PFASs) and Extractable Organic Fluorine (EOF) in the Nordic Environment. Copenhagen: Nordisk Ministerråd (TemaNord 2019:515).
Karlsson, T. , Kärrman, A. , Rotander, A. & Hassellöv, M. (2018). Provtagningsmetoder för mikroplast >300 μm i ytvatten: En jämförelsestudie mellan pump och trål. Göteborgs universitet & Örebro universitet.
Eriksson, U. , Haglund, P. & Kärrman, A. (2017). Screening of PFASs in sludge and water from waste water treatment plants. Umeå: Umeå universitet.
Kärrman, A. , Schönlau, C. & Engwall, M. (2016). Exposure and effects of microplastics on wildlife: A review of existing data. Örebro: Örebro universitet.
Kärrman, A. , Bjurlid, F. , Hagberg, J. , Ricklund, N. , Larsson, M. , Stubleski, J. & Hollert, H. (2016). Study of environmental and human health impacts of firefighting agents: A technical report. Örebro, Sweden: Örebro University.
Järnberg, U. , Holmström, K. , van Bavel, B. & Kärrman, A. (2007). Perfluoroalkylated acids and related compounds (PFAS) in the Swedish environment. Stockholm: Stockholms universitet, institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM).