Forskningsprojekt

Mönster av våld i hemmet ur barnens perspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Källström

Forskningsämne

"Våld i hemmet" kan innebära livshotande fysiskt våld till verbala kränkningar eller implicita hot, vid enstaka tillfällen eller som en våldsam miljö och en eller båda föräldrarna kan vara förövare och offer. Syftet med studien är att bidra till fördjupad förståelse om de olika mönster av våld i hemmet som barn kan uppleva och beskriva. Frågeställningarna:

1) Hur tillämpbara är våldstypologier för att förstå barns upplevelser av våld i hemmet? och

2) Vilka våldstypologier kan identifieras i barns beskrivningar av det våld i hemmet de upplevt? För att besvara syftet används ett redan insamlat material av intervjuer med barn mellan 8 och 12 år som upplevt våld i hemmet och bott på kvinnohus.

Forskare

Finansiärer

  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset