This page in English

Forskningsprojekt

Barns perspektiv på barnfattigdom i Örebro kommun

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Kjerstin Andersson Bruck

Forskningsämne

Sedan 2013 finns en handlingsplan för att arbeta mot barnfattigdom i Örebro kommun, där målet är att halvera andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll till år 2020. Som ett led i detta genomförs under 2015 en forskningsstudie i samarbete med Örebro universitet om barns och ungdomars erfarenheter av och åsikter om fattigdom.

I studien undersöks vad barn och ungdomar tycker att kommunen bör göra för att minska barnfattigdomen och hur kommunen kan stödja barn som lever i fattigdom eller i ekonomisk utsatthet. I studien intervjuas barn och ungdomar om vad de anser att fattigdom är, vad man kan göra som ung i kommunen som inte kostar pengar m.m. I studien ingår barn och ungdomar i åldern 10-18 år. Intervjuerna är s.k.  fokusgruppsintervjuer och sker i skol- och fritidsmiljöer. Intervjuerna sammanställs i en rapport till kommunen.

Finansiärer

  • Örebro kommun