This page in English

Forskningsprojekt

Att förstå negativa och positiva ungdomsutvecklingar inom ett förenande agentiskt perspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Metin Özdemir

Forskningsämne

I detta forskningsprojekt kommer vi att tillämpa ett och samma teoretiska synsätt för att förklara utvecklingen av både antisocialt beteende och prosociala aktiviteter hos ungdomar. Vi bygger våra argument på Deci och Ryans självbestämmande teori, SDT. Enligt SDT kommer unga personer att bli motiverade av att vidareutveckla aktiviteter som tillfredsställer deras behov av självständighet, att relatera till andra och att känna kompetens. Vi antar att båda de ungdomar som är involverade i prosociala aktiviteter och ungdomar som utför brottsliga handlingar alla har dessa motiv av autonomi, relaterande och kompetens.

 

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)