This page in English

Forskningsprojekt

Att förstå risk- och skyddsfaktorer för riskfyllt beteende vid alkoholpåverkan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Metin Özdemir

Forskningsämne

Syftet med projektet är att besvara tre viktiga frågor. (1) Vilka gemensamma drag finna hos ungdomar som dricker alkohol och uppvisar riskfyllda beteenden? (2) Vilka faktorer kan förklara varför vissa ungdomar som dricker alkohol visar ett ökat riskfyllt beteende? (3) Vilka skyddsfaktorer kan minska riskfyllt beteende bland alkoholpåverkade ungdomar? Svar på dessa frågor kommer att ge oss kunskap som är nödvändig för att utveckla strategier för att förhindra riskbeteenden bland ungdomar som dricker.

Forskare