Forskningsprojekt

Teknikanvändande vid behandling med insulinpumpar, användandet av kontinuerlig glukosmätning (CGM), flash glucose monitoring (FGM) och nattlig glukosmätning hos barn och vuxna med typ 1 diabetes

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Johan Jendle

Forskningsämne

Data från blodglukosmätare, kontinuerliga glukosmätare (CGM), flash glucose monitoring (FGM / Libre), och insulinpumpar laddas idag ned i ”data management verktyg”, Care Link (Medtronic) och Diasend (Diasend) av patienterna själv hemifrån eller i samband med mottagningsbesök. I dessa datahanteringssystem finns flera års data lagrad. Diabetessjukvården är under successiv förändring i takt med att nya typer av insulin och införandet av olika tekniska hjälpmedel.       

Målet är givetvis att förändringarna också skall innebära förbättringar för patienten.

Genom att länka Diasend och Care Link till de Nationella Diabetesregistren har vi en unik möjlighet att via tvärsnitts- och longitudinella studier evaluera framgångsfaktorer och barriärer till att uppnå en god glukoskontroll bland barn och vuxna med typ 1 diabetes på nationell basis. Man kan även se om predikterande faktorer kan identifieras vad gäller akuta diabeteskomplikationer som DKA och allvarlig hypoglykemi.