This page in English

Forskningsprojekt

Mat och dryck i kombination, utifrån kulturella vanor och nutritionell påverkan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2014 - 2019

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Detta forskningsprojekt bidrar till området "mat och dryck i kombination” med utgångspunkt i människors matvanor och om hur mat och dryck har kombinerats i Sverige. Vidare undersöks också på hur dessa konsumtionsmönster bidrar med energi beroende på val av dryck.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet