This page in English

Forskningsprojekt

Vaccinationsvilja och tilltro till det nationella barnvaccinationsprogrammet med särskilt fokus på HPV-vaccinering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Eriksson

Dagligen vaccineras barn i Sverige enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Målet för en god vaccinationstäckning enligt Folkhälsomyndigheten är minst 90%. Inom skolhälsovården vaccineras elever för humant papillomvirus (HPV) med en vaccinationstäckning på 81% vilket är en lägre följsamhet än önskat. Syftet med projektet är att studera vaccinationsvilja och tilltro till samhällets erbjudna barnvaccinationsprogram utifrån olika aktörers perspektiv och att utifrån detta utforma och testa en intervention avsedd att öka följsamheten till vaccinationsprogrammet, med fokus på HPV-vaccination.

Finansiärer

  • Örebro universitet