This page in English

Forskningsprojekt

Miljöneutrala brandsläckningsmetodiker

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna Kärrman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att koppla ihop släcktekniska innovationer med vetenskapligt förankrad brandteknik och miljöbedömning. Brandsläckning kan orsaka stor miljöpåverkan där släckmedel i sig är toxiska och kan laka ut och transportera giftiga brandrester med risk för irreversibla skador. Målet är att bidra till en god, framtida miljö och säker brandbekämpning genom att utforma släckprotokoll som är färdig att användas av räddningstjänsten med hänsyn taget till både miljöpåverkansanalys och släckeffektivitet.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vinnova