This page in English

Forskningsprojekt

Statistisk röjandekontroll

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Ann-Marie Flygare

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Statistisk röjandekontroll handlar om att minska risker för eventuella röjanden av individuppgifter vid publikation av statistik. Statistikansvariga myndigheter har en skyldighet att de uppgifter som samlas in från respondenter skyddas enligt sekretesslagen.

Innan officiell statistik publiceras ska tabeller genomgå en röjandekontoll, då man först bedömer röjanderisken för varje punktskattning och när risken anses för hög vidtas åtgärder för att reducera röjanderisken. Metoder för detta är väl utvecklade för skattningar av totaler där undersökningsvariabeln endast kan anta positiva värden. Röjanderiskberäkningar utförs inte i samma omfattning för skattningar av förändringstal. Ett annat fall som inte har en tillfredställande lösning för beräkning av röjanderisker är vid skattning av totaler då undersökningsvariabeln även kan anta negativa värden.  I detta projekt utvecklas metoder för riskbedömning av dessa två fall.

Samarbetspartners

  • Helen Lindkvist, SCB Örebro
  • Ingegerd Jansson, SCB Stockholm
  • Tiina Orusild, SCB Stockholm