This page in English

Forskningsprojekt

AI.MEE - Autonomous Intelligent Systems for Enterprise and Exploration

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Amy Loutfi

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Alfred Nobel Science Park har tillsammans med Örebro Universitet beviljats drygt 13 miljoner kronor till projektet AI.MEE - Autonomous Intelligent Systems for Enterprise and Exploration. Det treåriga projektet kommer tillsammans med företag att undersöka utvecklingsmöjligheter inom artificiell intelligens och autonoma system för en mängd olika industriella tillämpningar inom regionen.

Syftet är att utveckla en testplattform som ger möjlighet för företag att testa nya prototyper, som utvecklats tillsammans med forskare, i en tidig fas av sin utveckling.

Projektet bygger på att skapa ett antal demonstratorer. En demonstrator är en fysisk plattform med både den maskinvara och mjukvara som krävs för att testa nya lösningar inom robotik, artificiell intelligens, och automation. Dessa demonstratorer kommer att finnas på en mängd olika platser runt om i regionen.

Mer om AI.MEE

Forskare

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Alfred Nobel Science Park, Sweden