This page in English

Forskningsprojekt

MCbär- Sveriges första studie om bärarskap av meningokocker

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Eva Särndahl

Forskningsämne

Det är sedan tidigare känt att endast ett fåtal av alla individer som exponeras för meningokocker blir sjuka och att symptomfria bärare fungerar som en reservoar för N. meningitidis. Idag saknas kunskap om hur stor andel av friska människor i Sverige som bär på meningokocker samt varför vissa personer plötsligt insjuknar i allvarliga infektioner orsakade av meningokocker.

Vi vill därför undersöka dessa två spår närmare.Vi vill först och främst veta hur många i Sverige som bär på meningokocker utan att blir sjuka samt hur övriga svalgfloran ser ut med fokus på andra Neisseriaarter och patogener. Dessutom planerar vi att undersöka samspelet mellan meningokocker och cellerna i vårt medfödda immunförsvar samt samspelet mellan meningokocker och andra bakterier i svalget.

Det långsiktiga målet är att förstå varför vissa individer reagerar med allvarliga, livshotande symtom vid meningokockinfektioner, medan andra förblir asymtomatiska bärare. Idag saknas kunskap som kan förklara den bakomliggande mekanism som styr insjuknande i meningokockinfektion hos till synes friska individer. Genetiska variationer spelar en viktig roll när det gäller att förklara interindividuell variation i känslighet och tolerans mot olika infektionssjukdomar, inklusive meningokockinfektion. Studien är en prospektiv observationsstudie där insamling av data startades i september 2018 och uppföljningar planeras utföras under två års tid för att visa variationer i bärarskap över tid.

Gå in på projektets egna hemsida

Projektansvarig: Olof Säll

Samarbetspartners

  • Hans Fredlund, Region Örebro län
  • Paula Mölling, Region Örebro Län
  • Per Olcén, Region Örebro län
  • Sara Thulin Hedberg , Region Örebro län
  • Susanne Jacobsson, Region Örebro län