This page in English

Forskningsprojekt

Från hemleverans av is till elberoende kylskåp - matförvaring och hållbarhetsföreställningar från 1920-tal till 2020

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2021

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Vad kan kylskåpet berätta om vår (o-) hållbara vardag? Detta projekt undersöker hur vardagliga matförvaringspraktiker i Sverige, från 1920-talet till idag, har förändrats och relaterats till olika aspekter av vad som idag kallas hållbarhet. Studien utgår från antagandet att hushållens matförvaring är sammankopplad med samhälleliga och politiska hållbarhetsfrågor; såsom matkonsumtion, boendenormer, energikonsumtion, miljöfrågor och krisberedskap. Genom att kombinera frågelistmaterial från folklivsarkiv, med myndighetsdokument och tidskrifter om hem och hushåll, kommer studien ge fördjupad kunskap om matförvaringsvanor från individens, myndigheters och kommersiella aktörers perspektiv samt dess relation till föreställt hållbara vardagspraktiker.

Forskare

Finansiärer

  • Formas