This page in English

Forskningsprojekt

Plomberade behandlingsskor - en kvalitativ analys av användarnas erfarenheter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsmiljöer

Syfte: Att undersöka  hur subjekten upplever behandlingen med plomberade behandlingsskor för plantara fotsår och hur de anser att metoden kan förbättras.  Detta leder till fenomenet vi vill studera i mer detalj:

Fenomen: Hur patienter upplever behandling med plomberade behandlingsskor

Metod: Studiens är en explorativ intervjustudie med en induktiv ansats. Metoden som kommer att användas för att samla in och analysera data  är semistrukturerade intervjuer som kommer att analyseras med innehållsanalys.

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Roy Tranberg, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet