This page in English

Gustav Jarl

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Gustav Jarl

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Gustav Jarl

Gustav Jarl är docent i medicin vid Örebro universitet och medlem i forskningsmiljön Research Enabling an Active Life (REAL) .

Forskning

Hans forskning fokuserar framför allt på fotkomplikationer vid diabetes. Pågående projekt syftar till att ta fram effektiva hjälpmedel för att förebygga och läka fotsår, studera regionala variationer i benamputationer i Sverige samt studera socioekonomiska och andra riskfaktorer för benamputation. Andra forskningsprojekt handlar om biomekanisk teori, följsamhet bland patienter till att använda ortopediska skor för att förebygga fotsår och validering av instrument för utvärdering av funktion hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Gustav Jarl har ett aktivt internationellt forskningssamarbete, inkluderande medverkan i International Working Group on the Diabetic Foot’s arbete med systematiska litteraturöversikter och internationella riktlinjer för avlastning och läkning av fotsår vid diabetes. Han är också anlitad som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter och forskningskonferenser.

Samarbete och uppdrag

  • Ledamot i forskningskommittén, Region Örebro län.
  • Medlem i Kompetensgrupp Sår, Region Örebro län.
  • International Working group on the Diabetic Foot.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Appelros, P. , Matérne, M. , Jarl, G. & Arvidsson Lindvall, M. (2021). Comorbidity in Stroke-Survivors: Prevalence and Associations with Functional Outcomes and Health. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, 30 (10).
Van Netten, J. J. , Jarl, G. , Postema, K. & Williams, A. E. (2020). A toolkit for prosthetists and orthotists to facilitate progress in professional communication over the next 50 years. Prosthetics and Orthotics International, 44 (6), 408-415.
Jarl, G. , Rusaw, D. F. & Johannesson, A. (2020). Comment on van Netten, et al: Definitions and criteria for diabetic foot disease. Endocrinology, Diabetes and Metabolism.
Bus, S. A. , Armstrong, D. G. , Gooday, C. , Jarl, G. , Caravaggi, C. , Viswanathan, V. , Lazzarini, P. A. & International Working Group on the Diabetic Foot, (. (2020). Guidelines on offloading foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2019 update). Diabetes/Metabolism Research Reviews, 36 (Suppl 1).
Jarl, G. , Gooday, C. , Lazzarini, P. A. & Bus, S. A. (2020). Practical considerations for implementing the new IWGDF guidelines for offloading diabetic foot ulcers. The Diabetic Foot Journal, 23 (2), 14-20.
Jarl, G. , Tranberg, R. , Johansson, U. , Alnemo, J. & Lundqvist, L. (2020). Predictors of adherence to wearing therapeutic footwear among people with diabetes. Journal of Foot and Ankle Research, 13 (1).
Jarl, G. & Hermansson, L. (2019). A modified walk-in clinic for shoe insoles: Follow-up of non-attendants. Prosthetics and Orthotics International, 43 (6), 597-600.
Jarl, G. (2018). Decision trees for risk stratification of the diabetic foot. The Diabetic foot journal, 21 (4), 218-223.
Amer, A. , Kakooza-Mwesige, A. , Jarl, G. , Tumwine, J. K. , Forssberg, H. , Eliasson, A. & Hermansson, L. (2018). The Ugandan version of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-UG). Part II: Psychometric properties. Child Care Health and Development, 44 (4), 562-571.
Jarl, G. M. , Heinemann, A. W. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. M. N. (2015). Cross-cultural validity and differential item functioning of the Orthotics and Prosthetics Users’ Survey with Swedish and American users of lower-limb prosthesis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 96 (9), 1615-1626.
Jarl, G. , Holmefur, M. & Hermansson, L. M. N. (2014). Test-retest reliability of the Swedish version of the Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Prosthetics and Orthotics International, 38 (1), 21-26.
Amer, A. , Jarl, G. M. & Hermansson, L. M. N. (2014). The effect of insoles on foot pain and daily activities. Prosthetics and Orthotics International, 38 (6), 474-480.
Jarl, G. M. , Heinemann, A. W. & Norling Hermansson, L. M. N. (2012). Validity evidence for a modified version of the Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 7 (6), 469-478.
Jarl, G. M. & Norling Hermansson, L. M. (2009). Translation and linguistic validation of the Swedish version of Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Prosthetics and Orthotics International, 33 (4), 329-338.

Artiklar, forskningsöversikter

Jarl, G. , van Netten, J. J. , Lazzarini, P. A. , Crews, R. T. , Najafi, B. & Mueller, M. J. (2021). Should weight-bearing activity be reduced during healing of plantar diabetic foot ulcers, even when using appropriate offloading devices?. Diabetes Research and Clinical Practice, 175.
Lazzarini, P. A. , Jarl, G. , Gooday, C. , Viswanathan, V. , Caravaggi, C. F. , Armstrong, D. G. & Bus, S. A. (2020). Effectiveness of offloading interventions to heal foot ulcers in persons with diabetes: a systematic review. Diabetes/Metabolism Research Reviews, 36 (Suppl. 1).
Jarl, G. , Hellstrand Tang, U. , Nordén, E. , Johannesson, A. & Rusaw, D. F. (2019). Nordic clinical guidelines for orthotic treatment of osteoarthritis of the knee: A systematic review using the AGREE II instrument. Prosthetics and Orthotics International, 43 (5), 556-563.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Jarl, G. M. (2014). The Orthotics and Prosthetics Users' Survey: translation and validity evidence for the Swedish version. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Jarl, G. , Tranberg, R. , Johansson, U. , Alnemo, J. & Lundqvist, L. (2020). Predictors of therapeutic footwear adherence among people with diabetes. Konferensbidrag vid Diabetic Foot Study Group (DFSG) virtual meeting 2020, September 18-19, 2020..
Jarl, G. & Tranberg, R. (2019). An innovative sealed therapeutic shoe to offload and heal diabetic forefoot ulcers. Konferensbidrag vid 8th International Symposium on the Diabetic Foot, Hague, Netherlands, 22-25 May, 2019.
Tranberg, R. & Jarl, G. (2019). An innovative sealed therapeutic shoe to offload and heal diabetic forefoot ulcers. Konferensbidrag vid EWMA - European Wound Management Association, 2019, Gothenburg, Sweden, 5-7 June, 2019.
Alnemo, J. , Tranberg, R. , Lundqvist, L. & Jarl, G. (2019). Are the left and right limbs unequally affected by diabetic foot complications?. I: 8th International symposium on diabetic foot Abstract book. Konferensbidrag vid 8th Internationel Conference of the Diabetic foot, Haag, Netherlands, 22-25 May, 2019 (ss. 140-140).
Alnemo, J. , Tranberg, R. , Lundqvist, L. & Jarl, G. (2019). Are the left and right limbs unequally affected by diabetic foot complications?. Konferensbidrag vid EWMA 2019 - European Wound Management Association, Gothenburg, Sweden, 5-7 June, 2019.
Alnemo, J. , Lundqvist, L. , Tranberg, R. & Jarl, G. (2019). Attitudes and attributes of women and men using therapeutic shoes for diabetic foot complications. I: 8th International symposium on diabetic foot Absttaract book. Konferensbidrag vid 8th International conference ot the Diabetic Foot, Hague, Netherlands, May 22-25, 2019 (ss. 117-117).
Jarl, G. (2019). Changing concepts–changing minds: Ulysses contracts in the treatment of diabetic foot ulcers with non-removable offloading devices. I: 8th International symposium on diabetic foot Abstract book. Konferensbidrag vid 8th International Symposium on the Diabetic Foot 2019, Hague, Netherlands, May 22-25, 2019 (ss. 89-89).
Jarl, G. (2019). Decision trees to facilitate risk stratification of the diabetic foot. I: 8th International Symposium on diabetic foot Abstract book. Konferensbidrag vid 8th International Symposium on the Diabetic Foot 2019, Hauge, Netherlands, May 22-25, 2019 (ss. 72-72).
Jarl, G. (2019). Is it necessary to restrict weight-bearing physical activity during treatment of diabetic foot ulcers?. I: 8th International symposium on diabetic foot Abstract book. Konferensbidrag vid 8th International Symposium on the Diabetic Foot 2019, Hague, Netherlands, May 22-25, 2019 (ss. 108-108).
Jarl, G. (2019). Methodological considerations of investigating adherence to using offloading devices among people with diabetic foot complications. I: 8th International symposium on diabetic foot Abstract book. Konferensbidrag vid 8th International Symposium on the Diabetic Foot, 2019, Hague, Netherlands, May 22-25, 2019 (ss. 90-90).
Jarl, G. (2019). Predictors of adherence to using therapeutic shoes among people with diabetic foot complications. I: 8th International symposium on diabetic foot Abstract book. Konferensbidrag vid 8th international Conference of the Diabetic Foot, Haag, Netherlands, May 22-25, 2019 (ss. 108-109).
Jarl, G. (2019). Too little or too much fear and avoidance of activities: should we start learning from the other side?. I: 8th International symposium on diabetic foot Abstract book. Konferensbidrag vid 8th International Symposium on the Diabetic Foot, 2019, Hague, Netherlands, May 22-25, 2019 (ss. 133-134).
Amer, A. , Hermansson, L. , Eliasson, A. & Jarl, G. (2019). Translation and Cross-cultural Validation of Children’s Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ) 2.0: Arabic Language Version. I: ISPO 17th World Congress:  Basics to Bionics Abstracts  Book. Konferensbidrag vid ISPO 17th World Congress, Kobe, Hyogo, Japan, 5-8 October, 2019.
Jarl, G. & Lundqvist, L. (2019). Understanding patients: a process perspective on diabetic foot disease. I: 8th International symposium on diabetic foot Abstract book. Konferensbidrag vid 8th International Symposium on the Diabetic Foot, Hague, Netherlands, May 22-25, 2019 (ss. 134-134).
Jarl, G. & Tranberg, R. (2018). An innovative sealed therapeutic shoe to off-load and heal diabetic forefoot ulcers. Konferensbidrag vid 15th Annual Meeting of the Diabetic Foot Study Group (DFSG), Berlin, September 28-30, 2018.
Jarl, G. & Tranberg, R. (2018). Gender differences in attitudes and attributes of people using therapeutic shoes for diabetic foot complications. Konferensbidrag vid 15th Meeting of the Diabetic Foot Study Group of EASD, Berlin, Germany, September 28-30, 2018.
Jarl, G. M. , Holmefur, M. & Hermansson, L. M. N. (2013). Test-retest reliability of the Orthotics and prosthetics users´ survey. I: ISPO 2013 World Congress Inclusion, Participation & Empowerment. Konferensbidrag vid ISPO 2013 World Congress - Inclusion, Participation & Empowerment, Hyderabad, India, 4-7 February 2013..
Jarl, G. M. (2011). Den ortopedtekniska processen. I: Ortopedteknik 2011. Konferensbidrag vid Ortopedteknik, Göteborg, 31 mars-2 april 2011.
Jarl, G. M. , Heinemann, A. W. & Norling Hermansson, L. M. N. (2010). Validity of the Swedish version of Orthotics and Prosthetics Users’ Survey. Konferensbidrag vid 13th ISPO World Congress, Leipzig, Tyskland, 10-15 maj 2010.
Jarl, G. M. & Hermansson, L. M. N. (2009). Översättning och språklig validering av svenska versionen av Orthotics and Prosthetics Users' Survey. I: 8:e Nordiska ortopedtekniska kongressen 2009. Konferensbidrag vid 8:e Nordiska ortopedtekniska kongressen, Göteborg, 8-10 oktober 2009.
Jarl, G. M. & Norling Hermansson, L. (2008). Translation and linguistic validation of the Swedish version of Orthotics and prosthetics users’ survey. Konferensbidrag vid 5th Regional Central European ISPO Conference, Portorož, Slovenien, 19-21 sept 2008.

Manuskript