Forskningsprojekt

Förskola i kontinuerlig utveckling: Fokus på dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsmiljöer

Projektet bedrivs i samarbete med förskolor från två rektorsområden i en kommun och syftar till att undersöka förskolans dokumentationspraktiker och hur dokumentation kan användas för systematiskt kvalitetsarbete.  Genom att utgå ifrån frågor om vad, hur och varför dokumentationen genomförs är avsikten att urskilja nya angreppssätt till att utveckla förskolans kvalitet.  I projektet deltar förskollärare och barnskötare från ett flertal förskolor som tillsammans med forskaren träffas i sk dialogseminarium månadsvis för att diskutera och reflektera över olika frågor relaterade till dokumentation och kvalitetsarbete i förskolan.