Forskningsprojekt

Kan antiandrogen behandling av prostatacancer påverka risken att insjukna i covid-19?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Sabina Davidsson

Forskningsämne

Under senaste halvåret har en ny smittsam virussjukdom, covid-19, snabbt fått en global spridning. Sjukdomsförloppet kan vara mycket varierande, allt ifrån mycket lindriga besvär till livshotande symptom med framför allt påverkan på lungfunktion som kräver intensivvård och respiratorbehandling. Trots att intensiv forskning pågår runt om i världen råder stor kunskapsbrist vad gäller många aspekter av sjukdomen. Studier har visat att viruset, SARS-CoV-2, är beroende av de två proteinerna ACE2 och TMPRSS2 för att ta sig in i cellerna i lungvävnad och orsaka infektion. Det är sedan tidigare känt att TMPRSS2 också uttrycks av prostataceller och att ett överuttryck av detta protein är associerat med prostatacancer. TMPRSS2 styrs av det manliga könshormonet testosteron, och idag behandlas många prostatacancerpatienter med antiandrogen behandling vilken bland annat leder till minskad aktivering av TMPRSS2 med minskad tumörtillväxt som möjlig följd. Då hämning av TMPRSS2 även i luftvägscellerna är en förväntad följd av behandlingen är vår hypotes att antiandrogen behandling som används vid prostatacancer skulle kunna inverka på risken för covid-19 och dess förlopp. Huvudfrågeställningarna i denna studie är såldes huruvida antiandrogen behandling kan minska risken att insjukna i covid-19 och om denna behandling även kan bidra till ett lindrigare sjukdomsförlopp. Inom ramen för denna studie kommer vi även studera hur det immunologiska svaret påverkas vid en Covid-19-infektion.