This page in English

Sabina Davidsson

Befattning: Affilierad forskare, Postdoktor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: c2FiaW5hLmRhdmlkc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: X3103

Sabina Davidsson
Forskningsämne

Om Sabina Davidsson

Sabina Davidsson är docent i biomedicin vid Örebro universitet och forskningsledare för forskningsmiljön Urologisk cancer.

Forskning

Hennes forskning handlar främst om immunförsvarets roll vid utveckling av urologisk cancer däribland prostatacancer, njurcancer, peniscancer och blåscancer. Pågående projekt syftar till att studera vilka mekanismer tumörer i de urologiska organen utnyttjar för att undgå eliminering av kroppens immunförsvar. Studiernas målsättning är att försöka identifiera nya diagnostiska och prognostiska markörer som på sikt kan vara hjälpande verktyg för att förbättra omhändertagandet av patienter med olika urologiska cancertyper.

Sabina Davidssons forskning handlar även om vilken roll infektiösa agens har för uppkomst och progression av prostatacancer. Inom detta område pågår projekt för att studera om förekomst av  bakterien Cutibacterium acnes ökar risken att utveckla prostatacancer. Projekten syftar till att öka kunskapen när det gäller vilka bakomliggande orsaker det finns till att så många män drabbas av sjukdomen. I dagsläget finns inte någon identifierad orsak utan endast ett antal riskfaktorer. Projekten syftar även till att studera via vilka mekanismer C. acnes stimulerar till tumörtillväxt.

Undervisning

Sabina Davidsson föreläser och är seminariehandledare för självständigt arbete på läkarprogrammet vid Örebro universitet.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript