This page in English

Sabina Davidsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare, Postdoktor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: C3103

Sabina Davidsson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Sabina Davidsson

Sabina Davidsson är docent i biomedicin vid Örebro universitet och forskningsledare för forskningsmiljön Urologisk cancer.

Forskning

Hennes forskning handlar främst om immunförsvarets roll vid utveckling av urologisk cancer däribland prostatacancer, njurcancer, peniscancer och blåscancer. Pågående projekt syftar till att studera vilka mekanismer tumörer i de urologiska organen utnyttjar för att undgå eliminering av kroppens immunförsvar. Studiernas målsättning är att försöka identifiera nya diagnostiska och prognostiska markörer som på sikt kan vara hjälpande verktyg för att förbättra omhändertagandet av patienter med olika urologiska cancertyper.

Sabina Davidssons forskning handlar även om vilken roll infektiösa agens har för uppkomst och progression av prostatacancer. Inom detta område pågår projekt för att studera om förekomst av  bakterien Cutibacterium acnes ökar risken att utveckla prostatacancer. Projekten syftar till att öka kunskapen när det gäller vilka bakomliggande orsaker det finns till att så många män drabbas av sjukdomen. I dagsläget finns inte någon identifierad orsak utan endast ett antal riskfaktorer. Projekten syftar även till att studera via vilka mekanismer C. acnes stimulerar till tumörtillväxt.

Undervisning

Sabina Davidsson föreläser och är seminariehandledare för självständigt arbete på läkarprogrammet vid Örebro universitet.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Zelic, R. , Giunchi, F. , Lianas, L. , Mascia, C. , Zanetti, G. , Andrén, O. , Fridfeldt, J. , Carlsson, J. & et al. (2021). Interchangeability of light and virtual microscopy for histopathological evaluation of prostate cancer. Scientific Reports, 11 (1).
Dorofte, L. , Grélaud, D. , Fiorentino, M. , Giunchi, F. , Ricci, C. , Franceschini, T. , Riefolo, M. , Davidsson, S. & et al. (2021). Low level of interobserver concordance in assessing histological subtype and tumor grade in patients with penile cancer may impair patient care. Virchows Archiv.
Glombik, D. , Oxelbark, Å. , Sundqvist, P. , Carlsson, J. , Lambe, M. , Drevin, L. , Davidsson, S. & Kirrander, P. (2021). Risk of second HPV-associated cancers in men with penile cancer. Acta Oncologica, 60 (5), 667-671.
Vikerfors, A. , Davidsson, S. , Janusz, F. , Jerlström, T. & Carlsson, J. (2021). Soluble PD-L1 in Serum and Urine in Urinary Bladder Cancer Patients. Cancers, 13 (22).
Ricci, C. , Dorofte, L. , Franceschini, T. , Riefolo, M. , Giunchi, F. , Fiorentino, M. , Davidsson, S. & Lillsunde-Larsson, G. (2020). HPV Status and World Health Organization 2016 Classification of Penile Squamous Cell Carcinoma and Penile Intraepithelial Neoplasia: 206 Cases from a Single, Contemporary, Western Cohort of Patients with Emphasis on the "Discordant Cases". Modern Pathology, 33 (Suppl 2), 960-961.
Davidsson, S. , Fiorentino, M. , Giunchi, F. , Eriksson, M. , Erlandsson, A. , Sundqvist, P. & Carlsson, J. (2020). Infiltration of M2 Macrophages and Regulatory T Cells Plays a Role in Recurrence of Renal Cell Carcinoma. European Urology Open Science, 20, 62-71.
Zhu, J. , Chen, R. , Davidsson, S. , Carlsson, J. , Messing-Eriksson, A. , Fridfeldt, J. , Andrén, O. , Andersson, S. & et al. (2020). Psychological and physiological impacts of a fast-track diagnostic workup for men with suspected prostate cancer: Preliminary report from a randomized clinical trial. Cancer communications (London, England), 40 (5), 239-242.
Zelic, R. , Zugna, D. , Bottai, M. , Andrén, O. , Fridfeldt, J. , Carlsson, J. , Davidsson, S. , Fiano, V. & et al. (2019). Estimation of Relative and Absolute Risks in a Competing-Risks Setting Using a Nested Case-Control Study Design: Example From the ProMort Study. American Journal of Epidemiology, 188 (6), 1165-1173.
Erlandsson, A. , Carlsson, J. , Lundholm, M. , Fält, A. , Andersson, S. , Andrén, O. & Davidsson, S. (2019). M2 macrophages and regulatory T cells in lethal prostate cancer. The Prostate, 79 (4), 363-369.
Carlsson, J. , Vikerfors, A. , Frey, J. , Jerlström, T. & Davidsson, S. (2019). Är nivåer av cirkulerande CD163 associerat med kliniska parametrar för urinblåsecancer?. Svensk Urologi, 3, 53-53.
Ugge, H. , Udumyan, R. , Carlsson, J. , Andrén, O. , Montgomery, S. , Davidsson, S. & Fall, K. (2018). Acne in late adolescence and risk of prostate cancer. International Journal of Cancer, 1580-1585.
Ugge, H. , Udumyan, R. , Carlsson, J. , Davidsson, S. , Andrén, O. , Montgomery, S. & Fall, K. (2018). Appendicitis before age 20 years is associated with an increased risk of later prostate cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 27 (6), 660-664.
Erlandsson, A. , Carlsson, J. , Andersson, S. , Vyas, C. , Wikström, P. , Andrén, O. , Davidsson, S. & Rider, J. R. (2018). High inducible nitric oxide synthase in prostate tumor epithelium is associated with lethal prostate cancer. Scandinavian journal of urology, 52 (2), 129-133.
Carlsson, J. , Davidsson, S. , Fridfeldt, J. , Giunchi, F. , Fiano, V. , Grasso, C. , Zelic, R. , Richiardi, L. & et al. (2018). Quantity and quality of nucleic acids extracted from archival formalin fixed paraffin embedded prostate biopsies. BMC Medical Research Methodology, 18 (1).
Ugge, H. , Carlsson, J. , Söderquist, B. , Fall, K. , Andrén, O. & Davidsson, S. (2018). The influence of prostatic Cutibacterium acnes infection on serum levels of IL6 and CXCL8 in prostate cancer patients. Infectious Agents and Cancer, 13.
Mushtaq, M. , Jensen, L. , Davidsson, S. , Grygoruk, O. V. , Andrén, O. , Kashuba, V. & Kashuba, E. (2018). The MRPS18-2 protein levels correlate with prostate tumor progression and it induces CXCR4-dependent migration of cancer cells. Scientific Reports, 8 (1).
Lu, D. , Carlsson, J. , Penney, K. L. , Davidsson, S. , Andersson, S. , Mucci, L. A. , Valdimarsdóttir, U. , Andrén, O. & et al. (2017). Expression and Genetic Variation in Neuroendocrine Signaling Pathways in Lethal and Nonlethal Prostate Cancer among Men Diagnosed with Localized Disease. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 26 (12), 1781-1787.
Rider, J. R. , Erlandsson, A. , Vyas, C. , Davidsson, S. , Carlsson, J. , Andersson, S. & Andren, O. (2017). iNOS expression and lethal prostate cancer in patients with localized disease. Cancer Research (22S).
Davidsson, S. , Carlsson, J. , Mölling, P. , Gashi, N. , Andrén, O. , Andersson, S. , Brzuszkiewicz, E. , Poehlein, A. & et al. (2017). Prevalence of Flp Pili-Encoding Plasmids in Cutibacterium acnes Isolates Obtained from Prostatic Tissue. Frontiers in Microbiology, 8.
Davidsson, S. , Fiorentino, M. , Giunchi, F. & Carlsson, J. (2017). The presence of PD-L1 in men with localized prostate cancer. Medical research archives, 4 (8).
Davidsson, S. , Mölling, P. , Rider, J. R. , Unemo, M. , Karlsson, M. G. , Carlsson, J. , Andersson, S. , Elgh, F. & et al. (2016). Erratum to: Frequency and typing of Propionibacterium acnes in prostate tissue obtained from men with and without prostate cancer. Infectious Agents and Cancer, 11.
Davidsson, S. , Mölling, P. , Rider, J. R. , Unemo, M. , Karlsson, M. G. , Carlsson, J. , Andersson, S. , Elgh, F. & et al. (2016). Frequency and typing of Propionibacterium acnes in prostate tissue obtained from men with and without prostate cancer. Infectious Agents and Cancer, 11.
Khassebaf, J. , Hellmark, B. , Davidsson, S. , Unemo, M. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. & Söderquist, B. (2015). Antibiotic susceptibility of Propionibacterium acnes isolated from orthopaedic implant-associated infections. Anaerobe, 32, 57-62.
Davidsson, S. , Ohlson, A. , Andersson, S. , Fall, K. , Meisner, A. , Fiorentino, M. , Andrén, O. & Rider, J. R. (2013). CD4 helper T cells, CD8 cytotoxic T cells, and FOXP3(+) regulatory T cells with respect to lethal prostate cancer. Modern Pathology, 26 (3), 448-455.
Olsson, J. , Davidsson, S. , Unemo, M. , Molling, P. , Andersson, S. , Andrén, O. , Söderquist, B. , Sellin, M. & et al. (2012). Antibiotic susceptibility in prostate-derived Propionibacterium acnes isolates. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 120 (10), 778-785.
Davidsson, S. , Söderquist, B. , Elgh, F. , Olsson, J. , Andrén, O. , Unemo, M. & Mölling, P. (2012). Multilocus sequence typing and repetitive-sequence-based PCR (DiversiLab) for molecular epidemiological characterization of Propionibacterium acnes isolates of heterogeneous origin. Anaerobe, 18 (4), 392-399.
Carlsson, J. , Davidsson, S. , Helenius, G. , Karlsson, M. , Lubovac, Z. , Andrén, O. , Olsson, B. & Klinga-Levan, K. (2011). A miRNA expression signature that separates between normal and malignant prostate tissues. Cancer Cell International (11), 14.
Davidsson, S. , Fiorentino, M. , Andrén, O. , Fang, F. , Mucci, L. A. , Varenhorst, E. , Fall, K. & Rider, J. R. (2011). Inflammation, focal atrophic lesions, and prostatic intraepithelial neoplasia with respect to risk of lethal prostate cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 20 (10), 2280-2287.

Artiklar, forskningsöversikter

Carlsson, J. & Davidsson, S. (2013). Prostate cancer and inflammation: The role of miRNAs. European Medical Journal Oncology, 56-60.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Davidsson, S. (2013). Infection induced chronic inflammation and it's association with prostate cancer initiation and progression. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Davidsson, S. (2018). PD-L1 Expression is Associated with Poor Prognosis in Renal Cell Carcinoma. Konferensbidrag vid 3rd International Cancer study & Therapy Conference, Rome, Italy, May 2-4, 2018.

Manuskript

Davidsson, S. , Mölling, P. , Unemo, M. , Rider, J. R. , Karlsson, M. G. , Andersson, S. , Elgh, F. , Andrén, O. & et al. Prevalence and typing of Propionibacterium acnes in prostate tissue obtained from men with prostate cancer and from health controls.