This page in English

Forskningsprojekt

Prostatacancer, antiandrogen behandling och risk för covid-19

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Katja Fall

Ett avgörande fynd för förståelsen kring SARS-CoV-2-virusets förmåga att invadera humana celler gäller TMPRSS2, ett transmembranöst ytprotein som uttrycks bland annat i lungvävnad. Proteinet har visat sig vara androgenreglerat och har också kopplats till aggressiv prostatacancer. Androgenreglering skulle därför kunna vara en möjlig angreppspunkt för terapeutisk intervention mot SARS-CoV-2 och covid-19, och män med prostatacancer kan utgöra en specifik riskgrupp för covid-19. I ljuset av detta genomför vi en kohortstudie där vi jämför risken för covid-19 hos prostatacancerpatienter med och utan antiandrogen behandling, samt med risken hos män med benign prostatahyperplasi. Projektet omfattar även studier av immunologiska faktorer hos mänen i de olika grupperna.