This page in English

Forskningsprojekt

Örebro födelsekohort

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Scott Montgomery

Forskningsämne

Detta tvärvetenskapliga projekt handlar om att skapa en födelsekohort i Örebro län som kommer att ge information om kritiska aspekter av utvecklingen, med konsekvenser för hälsa och välbefinnande. Alla viktiga livsdomäner kommer att täckas, men de första faserna i datainsamlingen kommer att fokusera på kost och näring; och rollen för det gastrointestinala mikrobiomet.