This page in English

Forskningsprojekt

PostLocal

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2022

Forskningsämne

Koncept för att stärka medborgerligt deltagande, är ett forsknings och utvecklingsprojekt med syftet att utveckla nya tjänster och metoder för ungas politiska deltagande. Projektet genomförs i samarbete med ett brett tvärvetenskapligt nätverk av forskare och praktiker från Sverige, Norge och Danmark.

Forskare

Finansiärer

  • Norges Forskningsråd