This page in English

Forskningsprojekt

Uppförandestört beteende i barndomen: Praktiskt relevant forskning i ett land med stort behov

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Programmet innebär en forskarassistenttjänst till Henrik Andershed över 4 år med tillhörande forskningsmedel. Programmet handlar om att identifiera risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende/uppförandestört beteende bland barn och ungdomar, utveckla och utvärdera ett bedömningssystem samt utveckla och utvärdera ett förebyggande program för förskolan.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)