This page in English

Forskningsprojekt

Normativa grundvalar för integrerad EU-straffrätt: Befogenheter, begränsningar och rättfärdigandegrunder

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2023

Kontaktperson

Jacob Öberg

Forskningsämne

Bör Europeiska unionen vidta åtgärder i straffrättsliga frågor? Det finns inget enkelt svar på denna grundläggande fråga. Även om straffrätten för inte länge sedan var ett samarbetsområde som föll utanför det europeiska integrationsprojektet, har unionen idag omfattande befogenheter på området. Detta inkluderar befogenheter att harmonisera nationell straffrätt och att delta i operativ brottsbekämpande verksamhet via Europol, Eurojust och den Europeiska Åklagarmyndigheten. Medan gemensamma EU-baserade åtgärder blir alltmer centrala för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, medför utövandet av offentlig makt inom straffrätten allvarliga konsekvenser för individer. Därutöver kan EU:s lagstiftningsverksamhet uppfattas som ett hot mot medlemsstaternas suveränitet. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka om det finns övertygande normativa rättfärdigandegrunder för sådana betydande förändringar i nationella straffrättsliga system som unionens lagstiftningsverksamhet innebär. Projektet syntetiserar sökandens tidigare forskning om gränserna för unionens straffrättsliga befogenheter och syftar till att slutföra arbete med en monografi som planeras att publiceras med ett internationellt ledande förlag. Syftet är att ge ett väsentligt bidrag till den akademiska och politiska debatten om unionens straffrättspolitik genom att erbjuda det första heltäckande och integrerade normativa ramverket för att utvärdera unionens straffrättsliga åtgärder.

Forskare

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)