This page in English

Forskningsprojekt

Etik och pandemi - sjuksköterskors villighet och förutsättningar att arbeta i en krissituation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2021

Kontaktperson

Karin Hugelius

Syftet med projektet är att utforska förmåga, villighet samt gränser för villigheten att vårda hos sjuksköterskor inom intensivvården under en pandemi. Projektet består av flera delarbeten med kvalitativ ansats och en begreppsanalys där sjuksköterskors moraliska inställning till att vårda i situationer med en potentiell risk för egen hälsa och liv genomförs. Projektet kommer att generera kunskap om sjuksköterskors motiv att vårda, vilket är viktigt för framtida beredskapsplanering för pandemier eller andra hot mot samhällets krisberedskap. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Karolinska Institutet och Örebro universitet.

Finansiärer

  • Karolinska Institutet

Samarbetspartners

  • Anna Schandl, Karolinska Institutet
  • Maria Arman, Karolinska Institutet