Forskningsprojekt

Utvärdering av Kvinnocentrums stöd för barn som upplevt våld

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Källström

Forskningsämne

Utvärderingsuppdraget innebar att utifrån befintlig nationell och internationell kunskap om barns reaktioner på och återhämtning efter bevittnande av våld i familjen, arbete med dessa barn och deras mammor inom socialtjänsten samt om utvärderingsmodeller inom socialt arbete hålla i s.k. forskningscirklar för personalen vid Kvinnocentrum och utifrån dessa designa en utvärderingsmodell som kan användas för verksamhetsutveckling samt pröva/använda den.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro kommun

Samarbetspartners

  • Ewa Eriksson Ahlén, Örebro Kommun