This page in English

Forskningsprojekt

PiA - Partikelexponering i Arbetslivet: Olika miljö men samma risker?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Alexander Hedbrant

Forskningsämne

Partikelexponering är en hälsorisk inom olika industrier, men det är inte alltid uppenbart hur partiklar interagerar med kroppens celler och vilka biologiska system som därigenom påverkas. I detta projekt kommer partikelexponering i olika typer av metallindustrier att studeras, såsom svetsning, gjuterier, hårdmetallindustri samt 3D-skrivning, och effekten av exponering kommer att studeras genom biomarkörer i blod eller urin för påverkan på olika biologiska system, så som inflammation, luftvägspåverkan, hjärta-kärl samt lever och njure. Studien kommer ge insikter om vad i kroppen som påverkas av partikelexponering, och om olika metallindustrier har olika påverkan på grund av olika sammansättning i exponeringen, eller om liknande risker kan antas föreligga vid höga exponeringar oavsett miljö.

Finansiärer

  • AFA försäkringar

Samarbetspartners

  • Christopher Engström, Mälardalens universitet
  • Helen Karlsson, Linköpings universitet
  • Ing-Liss Bryngelsson, Region Örebro län
  • Lena Andersson, Region Örebro län
  • Maria Assenhöj, Region östergötland
  • Stefan Ljunggren, Region östergötland