This page in English

Forskningsprojekt

Dechiffrera sameffekterna av svar på klimatförändringar och perfluoralkylämnen på zebrafisken

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2027

Kontaktperson

Manon Fallet

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

En av vårt sekel stora utmaningar är miljömässig hållbarhet. Faktum är att antropiska aktiviteter hotar ekosystemens balans och överlevnad för biologisk mångfald. Att bedöma effekterna av människors är då brådskande. Vattenlevande organismer är särskilt i fara på grund av klimatförändringar och kemikalieexponering. I vilken utsträckning sådana miljöförändringar kan påverka levande organismer och deras avkomma behöver fortfarande kvantifieras och lite är känt om de negativa utfall som kan förväntas när flera miljöpåfrestningar uppstår i samma miljö.

Därför syftar det föreslagna projektet till att:

1. Studera potentialen hos klimatförändringar och PFOS-kemisk exponering för att inducera epigenetiska och/eller mikrobiotaförändring ar hos zebrafisken.

2. Bedöma den negativa effekten av de två stressorerna på fenotypen av zebrafisk.

3. Studera om de observerade förändringarna överförs till nästa generationer.

4. Kvantifiera involveringen av värja miljöstressfaktor och deras interaktion på de observerade negativa effekterna.

Detta projekt kommer att slå samman toppmoderna koncept, in vivo-tester och molekylär analys, med både genomskala och riktade metoder, för att dechiffrera effekterna av klimatförändringar och kemiska föroreningar (separerade och samtidigt), på vattenlevande arter och deras ättlingar. Denna kunskap är nyckeln till att förutsäga de långsiktiga konsekvenserna av antropiska effekter på akvatiska ekosystem och för att förbättra riskbedömning och miljföreoreningsöverv åkning i framtiden.

Bild som beskriver projektet.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Formas

Samarbetspartners

  • Professor Kerstin Bystricky, Centre of Integrative Biology (CBI) Toulouse