This page in English

Forskningsprojekt

Mål utan alkohol - ett projekt för utveckling av alkohol- och drogpolicyer i fotbollsföreningar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektets innehåll

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) startade 2005 en treårig satsning för att förbättra kunskapen och öka medvetenheten i sina föreningar om fotbollens sociala ansvar och alkoholförebyggande möjligheter. Arbetet initierades av statliga Alkoholkommittén och i samarbete mellan SvFF, IOGT-NTO och Alkoholkommittén skapades projektet Mål utan alkohol. Alla barn och ungdomar skulle ges en trygg och säker idrottsmiljö genom en satsning vars syfte var att senarelägga alkoholdebuten för våra fotbollsspelande ungdomar.
Att arbeta med policyer och i det här fallet alkohol- och drogpolicyer i idrottsföreningar är ett relativt nytt och spännande område nationellt, men även internationellt. Idrottsföreningar är en viktig arena för att möta barn och ungdomar, men även deras föräldrar och unga vuxna. Även i internationell litteratur har idrottsföreningen börjat ses som en viktig hälsofrämjande arena. I handslagets forskningsrapport om Kampen mot droger dras slutsatsen att det är viktigt att idrottsrörelsen arbetar vidare med att skapa ett strategiskt långsiktigt drogförebyggande arbete. Man menar även att det behöver byggas upp tydliga strukturer inom föreningar och förbund för hur det drogförebyggande arbetet skall bedrivas.

Forskare

Finansiärer

Samarbetspartners