This page in English

Susanna Geidne

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302176

Rum: G2126

Susanna Geidne

Om Susanna Geidne

Forskningsområde

Susanna Geidne är docent i Folkhälsovetenskap och universitetslektor i Idrott vid Örebro universitet. Hennes forskning handlar i huvudsak om praktiknära promotions- och preventionsforskning. Detta inkluderar bland annat forskning om hälsofrämjande idrottsföreningar, ANDT-förebyggande arbete och ungdomars fritidsvanor. Forskningen sker i samverkan med folkhälsoarbetets och idrottens praktiker inom exempelvis idéburna organisationer och kommuner.

Hon ingår i forskningsmiljöerna Forskning och ekonomi för folkhälsans praktik, policy och politik (FEF-3P) och Research in Sport and Physical Activity (RISPA).

Hon är forskningsledare för projektet Dopad via kosttillskott? En förstudie om doping och kosttillskott inom föreningsidrotten i Sverige .

Undervisning

Hälsofrämjande arenor, ANDT-prevention, utvärdering, kvantitativ metod, idrotten i samhället, handledning av uppsatser på grund- och avancerad nivå inom Idrott och Folkhälsovetenskap.

Samarbeten och uppdrag

Hon medverkar i styrgrupp och forskargrupp som ett av nio länder i det europeiska Erasmus + -projektet Promoting national implementation for sports club for health (SCforH)programmes in member states.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Van Hoye, A. , Johnson, S. , Geidne, S. & Vuillemin, A. (2020). Relationship between coaches' health promotion activities, sports experience and health among adults. Health Education Journal.
Kokko, S. , Martin, L. , Geidne, S. , Van Hoye, A. , Lane, A. , Meganck, J. , Scheerder, J. , Seghers, J. & et al. (2019). Does sports club participation contribute to physical activity among children and adolescents? A comparison across six European countries. Scandinavian Journal of Public Health, 47 (8), 851-858.
Geidne, S. , Kokko, S. , Lane, A. , Ooms, L. , Vuillemin, A. , Seghers, J. , Koski, P. , Kudlacek, M. & et al. (2019). Health Promotion Interventions in  Sports Clubs: Can We Talk About  a Setting-Based Approach?: A  Systematic Mapping Review. Health Education & Behavior, 46 (4), 592-601.
Johnson, S. , Vuillemin, A. , Geidne, S. , Kokko, S. , Epstein, J. & Van Hoye, A. (2019). Measuring health promotion in a sports club setting: a modified Delphi study. European Journal of Public Health, 29 (Suppl. 4), 559-560.
Johnson, S. , Vuillemin, A. , Geidne, S. , Kokko, S. , Epstein, J. & Van Hoye, A. (2019). Measuring Health Promotion in Sports Club Settings: A Modified Delphi Study. Health Education & Behavior, 47 (1), 78-90.
Fredriksson, I. , Geidne, S. & Eriksson, C. (2018). Leisure-time youth centres as health-promoting settings: Experiences from multicultural neighbourhoods in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 46 (Suppl. 20), 72-79.
Fredriksson, I. , Geidne, S. & Eriksson, C. (2016). Fritiden som arena för hälsofrämjande arbete: exempel från två ungdomsverksamheter. Socialmedicinsk Tidskrift, 93 (2), 138-153.
Geidne, S. , Fröding, K. & Larsson, M. (2016). Gambling among adolescents with and without hearing loss. Asian Journal of Gambling Issues and Public Health, 6.
Kokko, S. , Donaldson, A. , Geidne, S. , Seghers, J. , Scheerder, J. , Meganck, J. , Lane, A. , Kelly, B. & et al. (2016). Piecing the puzzle together: case studies of international research in health-promoting sports clubs. Global Health Promotion, 23 (1 (Suppl)), 75-84.
Geidne, S. , Beckman, L. , Edvardsson, I. & Hulldin, J. (2016). Prevalence and risk factors of electronic cigarette use among adolescents: Data from four Swedish municipalities. Nordic Studies on Alcohol and drugs, 33 (3), 225-240.
Geidne, S. , Fredriksson, I. & Eriksson, C. (2016). What motives are important for participation in leisure-time activities at Swedish youth centres?. Health Education Journal, 75 (8), 972-985.
Bortes, C. , Geidne, S. & Eriksson, C. (2015). A longitudinal effect study of contract signing for preventing alcohol use among Swedish school children. European Journal of Public Health, 25 (Suppl. 3).
Fredriksson, I. , Eriksson, C. , Geidne, S. , Green, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2015). Alcohol, drug, tobacco and doping prevention by non-governmental organizations in Sweden 2003–2012. European Journal of Public Health, 25 (Suppl. 3).
Fredriksson, I. , Geidne, S. & Eriksson, C. (2015). Important Strategies for Youth Centers to be Health-Promoting Settings. Health Science Journal, 10 (1).
Geidne, S. , Fredriksson, I. & Eriksson, C. (2015). Leisure-time as a health-promoting setting: experiences from youth-centers in Sweden. European Journal of Public Health, 25 (Suppl. 3).
Fröding, K. , Geidne, S. & Larsson, M. (2015). Problematic gambling in deaf and hearing-impaired young people in Sweden. European Journal of Public Health, 25 (Suppl. 3).
Eriksson, C. C. , Fredriksson, I. , Fröding, K. , Geidne, S. & Pettersson, C. (2014). Academic practice-policy partnerships for health promotion research: experiences from three research programs. Scandinavian Journal of Public Health, 42 (15 Suppl), 88-95.
Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Pettersson, C. , Larsson, M. & Eriksson, C. (2014). Jordmån för ett framgångsrikt ANDT-förebyggande arbete inom den idéburna sektorn. Socialmedicinsk Tidskrift, 91 (1), 30-44.
Green, S. , Pettersson, C. , Geidne, S. , Fredriksson, I. , Larsson, M. & Eriksson, C. (2014). Mervärden och hinder med idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete. Socialmedicinsk Tidskrift, 91 (1), 18-29.
Geidne, S. , Fredriksson, I. , Green, S. , Pettersson, C. , Larsson, M. & Eriksson, C. (2014). Projektledare inom den idéburna sektorns ANDT-förebyggande arbete.. Socialmedicinsk Tidskrift, 91 (1), 5-17.
Geidne, S. , Quennerstedt, M. & Eriksson, C. (2013). The implementation process of alcohol policies in eight Swedish football clubs. Health Education, 113 (3), 196-215.
Geidne, S. , Quennerstedt, M. & Eriksson, C. (2013). The youth sports club as a health-promoting setting: an integrative review of research. Scandinavian Journal of Public Health, 41 (3), 269-283.
Eriksson, C. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2011). A research strategy case study of alcohol and drug prevention by non-governmental organizations. European Journal of Public Health, 21 (suppl 1), 242-242.
Eriksson, C. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2011). A research strategy case study of alcohol and drug prevention by non-governmental organizations in Sweden 2003-2009. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 6.
Geidne, S. & Eriksson, C. (2008). How do minors succeed in buying beer in Sweden?. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 25 (2), 115-127.

Böcker

Koski, P. , Matarma, T. , Pedisic, Z. , Kokko, S. , Lane, A. , Hartmann, H. , Geidne, S. , Hämäläinen, T. & et al. (2017). Sports Club for Health (SCforH): updated guidelines for health-enhancing sports activities in a club setting. Helsinki: Finnish Olympic Committee.
Koski, P. , Matarma, T. , Pedisic, Z. , Kokko, S. , Lane, A. , Hartmann, H. , Geidne, S. , Hämäläinen, T. & et al. (2017). Sports Club for Health (SCforH): uppdaterade riktlinjer för hälsofrämjande idrottsaktiviteter i föreningsmiljö. Helsinki: Finnish Olympic Committee.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Geidne, S. & Jerlinder, K. (2019). Jämlik idrott och funktionsnedsättningar. I: Johan R Norberg, Idrotten och (o)jämlikheten: I medlemmarnas eller samhällets intresse? (ss. 133-148). . Centrum för idrottsforskning.

Konferensbidrag

Kokko, S. , Martin, L. , Villberg, J. , Geidne, S. , Koski, P. , Kudlacek, M. , Lane, A. , Meganck, J. & et al. (2017). Does sport club participation contribute to physical activity among children and adolescents in Finland: Sports Club for Health project. Konferensbidrag vid Children’s physical activity and sport (CIAPSE 2, Jyväskylä, Finland, 26-28 January 2017.
Fredriksson, I. , Geidne, S. & Eriksson, C. (2016). Leisure-time as a health-promoting setting: experiences from youth-centers in Sweden. Konferensbidrag vid 8th Nordic Research Conference in Health Promotion (NHPRC), Jyväskylä, Finland, June 20-22, 2016.
Geidne, S. & Jerlinder, K. (2015). How can sport clubs for non-disabled youth include children and adolescents with disabilities?. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research, 13th Research conference, Bergen, 6-8 May, 2015..
Geidne, S. , Gianotta, F. , Pettersson, C. & Eriksson, C. (2014). “SMART - The contract concept”: a Swedish program preventing alcohol and tobacco use among youth. Konferensbidrag vid The 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, September 3-6 2014, Cesme, Turkey.
Geidne, S. (2013). The Sports club as a health promoting setting: an example from an alcohol policy intervention in Swedish football clubs. Konferensbidrag vid The 7th Nordic Research Conference in Health Promotion: Promoting Health in Everyday Settings: Opportunities and Challenges. 17-19 June 2013, Vestfold, Norway.
Geidne, S. , Quennerstedt, M. & Eriksson, C. (2012). Rekommendationer för implementering av alkoholpolicyer i idrottsföreningar: resultat från en studie med åtta svenska fotbollsföreningar. I: Folkhälsostämman 2012 folkhälsa för en hållbar framtid. Konferensbidrag vid Folkhälsostämman 2012 23-25 april, Stockholm (ss. 38-38). Östersund: Statens folkhälsoinstitut.

Rapporter

Eriksson, C. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Hulldin, J. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2014). Med kraft och vilja 2013. ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2014:3).
Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Hulldin, J. , Larsson, M. , Pettersson, C. & Eriksson, C. (2014). Projektportföljen 2014 Med kraft och vilja: ANDT-förebyggande arbete inom Folkhälsomyndighetens stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap Örebro universitet 2014:2).
Eriksson, C. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2013). Med kraft och vilja 2012: ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap 2013:1).
Eriksson, C. , Börjesson, J. , Larsson, M. , Fredriksson, I. , Geidne, S. & Pettersson, C. (2012). Med kraft och vilja 2011: ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap 2012:2).
Eriksson, C. , Börjesson, J. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2011). Med kraft och vilja 2010: alkohol- och drogförebyggande arbete inom Socialstyrelsens stöd till frivilligorganisationer. Örebro: Örebro universitet (Studier i folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2011:1).
Eriksson, C. , Geidne, S. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2010). Med kraft och vilja: alkohol- och drogförebyggande arbete inom Socialstyrelsens stöd till frivilligorganisationer 2003-2009 (300ed.). Örebro: Örebro universitet (Studier i folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2010:1).