This page in English

Forskningsprojekt

IOGT-NTO: Stark och Klar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektets innehåll

Stark och klar är ett förebyggande program som är utvecklat av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Programmet ska bidra till att vuxna stärks i sin roll som tonårsföräldrar. Syftet är framförallt en minskad alkoholkonsumtion bland tonåringar. Metoden bygger på samtal mellan de vuxna och tonåringen och innehåller återkommande aktiviteter under hela högstadietiden. Föräldrarna inbjuds till programmet under höstterminen i skolår 7. Under de följande tre åren genomför föräldrarna olika aktiviteter som bygger på:
- Föräldrasamtal hemma mellan föräldern/föräldrarna och tonåringen.
- Föräldraträffar där föräldrarna inbjuds till skolan för att diskutera aktuella frågor.
- Gemensamma träffar där både föräldrarna och tonåringarna inbjuds till skolan för att diskuterar aktuella frågor.
- Kompisträffar där föräldern/föräldrarna gör något tillsammans med tonåringen och någon/några av hans/hennes kompisar.

Upplägget bygger på forskning om påverkan och risk- och skyddsfaktorer och programmet fokuserar på:
- en god och positiv kommunikation mellan föräldrar och barn
- kunskap om var barnen befinner sig, och vilka de umgås med
- tydliga normer och regler kring alkohol och rökning
- gemensamma överenskommelser av olika slag i föräldragruppen, och mellan föräldrar och barn

Forskare

Finansiärer

  • Socialstyrelsen

Samarbetspartners