This page in English

Forskningsprojekt

Verdandi: Bli trygg i Tensta-Rinkeby- Möt oss!

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektets innehåll

Verdandi beviljades medel under 2007 från Ungdomsstyrelsen för att bedriva projektet Bli trygg i Tensta -Rinkeby Möt oss! 1 juni 2007 till 31 maj 2008. Projektet var en fortsättning på det projekt som Socialstyrelsen beviljade medel till under 2003-2005. Förutom att driva en ungdomsverksamhet innebär arbetet också traditionellt områdesbaserat förebyggande arbete, där insatser görs som täcker in såväl ungdomars skoldag, fritid och närområde. Detta finns beskrivet i tidigare rapport (Eriksson et al. 2006).
Ungdomsstyrelsen beviljade Verdandi Stockholmskretsen 150 000 kronor för att utveckla insatser kring förebyggande och främjande ungdomsverksamhet. Av de 150 000 kronor som beviljades för projektet avsattes 50 000 kronor för utvärdering. I Verdandis projektansökan har projektet sammanfattats:
Via metodutbildningar av ungdomsledare ge unga verktygen att i stor utsträckning leda och ta ansvar för öppethållande och verksamhet i väl etablerad ungdomsverksamhet.
Ungdomsverksamheten som bedrivs av Verdandi Stockholmskretsen i Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista har de senaste åren lyckats nå och engagera många ungdomar. De senaste åren har medlemsantalet i dessa områden ökat kraftigt och 2008 fanns 1675 medlemmar, varav 1140 medlemmar bor i Spånga/Tensta och 535 medlemmar bor i Rinkeby/Kista. Verksamheten har fokus på att unga leder unga och i ett praktiskt socialt arbete har projektet visat på unga människors förmåga att själva organisera och driva en värdefull verksamhet på kvällar och helger. Verdandis syfte med det drogpreventiva ungdomsprojektet har bland annat varit att ge ungdomarna ett ökat inflytande över sin och sina kamraters vardag. Detta har i sin tur enligt organisationen bidragit till att ungdomarna hållit sig borta från droger och verksamheten har bidragit till att det blivit lugnare och tryggare i området.

Forskare

Finansiärer

Samarbetspartners