This page in English

Forskningsprojekt

Qigongträningens effekter på sinnestämning och känslor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

I de olika delstudierna undersöks detta utifrån olika skattningsskalor och intervjuer; längd på pass, jämförelser med kontrollgrupper, förväntningar och olika mättillfällen (före, under och efter). Sammanfattningsvis visar forskningen att qigongträning ger ett ökat välmående under träningspasset och efteråt. Forskningsintresset är inom området fysiska aktiviteters främjande av psykologiska effekter, men också hur människor kan motiveras till att bli mer fysiskt aktiva.