This page in English

Forskningsprojekt

Nya vägar till arbetslivet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

En studie av samverkan mellan huvudaktörerna i arbetslivsinriktad rehabilitering och brukarmedverkan.