This page in English

Forskningsprojekt

Radiologiska innerörefynd hos patienter med progress av hörselnedsättning efter skallskada

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Korrelation mellan radiologiskt funna inneröreskador och hörselnedsättning hos patienter med skallskador.

Forskare

Samarbetspartners

  • Per-Olof M Bergemalm, Region Örebro Län