Forskningsprojekt

Bröstcancer - från diagnos till bot eller återfall

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Karin Blomberg

Forskningsämne

Syftet med denna studie är att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever livskvalitetsaspekter och känsla av sammanhang före diagnosen, under sjukdomsprocessen och efter behandling i jämförelse med kvinnor som inte får diagnosen bröstcancer samt undersöka om dessa variabler utgör prediktorer för återfall och överlevnad.
Studien är prospektiv och longitudinell och utgår från samtliga kvinnor som besöker en bröstmottagning under ett år för en knöl i bröstet, och sedan följs sedan i 5 år. Ett flertal standardiserade formulär används i studien vid olika tillfällen såsom generell hälsa (Hälsoindex HI), känsla av sammanhang (KASAM), generell livskvalitet (EORTC-QLQ C30 och FACT-G) och generell livskvalitetsindex via telefonintervjuer (SEIQoL). Dessutom insamlas demografiska data hos alla kvinnor såsom ålder, ekonomisk situation, civilstånd och utbildning. Kvinnorna som får bröstcancer besvarar dessutom sjukdomsspecifika formulär (SEIQoL-sjukdomsindex, EORTC QLQ-BR23 och FACT-B). Medicinska data såsom stadieindelning, sjukdomsprogress och tumörmarkörer insamlas från den medicinska journalen hos kvinnorna med bröstcancer.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet