Forskningsprojekt

Davids hovhistoria: En metateoretisk diskussion om narratologins tillämpbarhet och giltighet.

Om projektet

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Greger Andersson

Forskningsämne

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)