Forskningsprojekt

Folkbildningens samhällsnytta 2007-2010

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektet är inriktat mot olika former av nytta som genereras i folkbildande verksamheter. De olika delstudierna är inriktade mot olika kapitalformer, som ekonomiskt kapital, socialt kapital, hälsokapital och de kapitalformer som Bourdieu producerat. En kritisk bearbetning av nyttobegreppet utgör utgångspunkt för en analys av vad vidgad nytta kan innebära.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)