Forskningsprojekt

Hårdrockares identitetsbyggande, praktiker och gränsdragande i relation till hårdrocksmusik

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Jag har varit doktorand på Örebro Universitet inom ämnet sociologi sen 2007. Min sammanläggningsavhandling behandlar hur hårdrockare konstruerar sin identitet i relation till musiken och hårdrockskulturen. Fyra teman behandlas i fyra artiklar. I den första undersöks hur hårdrockare argumenterar för och upprätthåller en individuell och kollektiv autenticitet. Den andra behandlar hur känslor av alienation och rebelliskhet samexisterar och ger ton åt hårdrockarnas subkulturella identitet. I den tredje artikeln tittar jag på hur genus och könspositionering konstrueras i hårdrocken och den sista artikeln behandlar de ritualer och visuella häftytor som finns och stärker hårdrockare emellan.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet