This page in English

Rolf Lidskog

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303272

Rum: F3276

Rolf Lidskog

Om Rolf Lidskog

Forskning

Rolf Lidskog är professor i sociolog med kompetens inom miljösociologi, miljöreglering och riskkommunikation. En central fråga i denna forskning är hur aktörerna uppfattar, utvärdera och hantera risker där det finns motstridiga åsikter om vad som är det lämpligaste sättet att hantera dem. För att besvara denna fråga har han studerat en rad olika miljöområden som till exempel klimatförändringar, långväga luftoreningar, kärnavfallshantering, hantering av farligt avfall och biologisk mångfald. Utöver denna forskning har han bedrivit urbansociologisk forskning, framför allt om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i städer.

Lidskog har lett ett trettiotal forskningsprojekt som finansierats av Formas, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Mistra, KK-stiftelsen, Räddningsverket, Statens kärnkraftinspektion, Naturvårdsverket och SKB.

Undervisning och handledning

Rolf Lidskog forsknings- och undervisningskompetens är inom områdena miljösociologi, urbansociologi och vetenskapssociologi. Under åren 2005-2010 var han kursansvarig för Örebro universitets fakultetsövergripande kurs i forskarhandledning. Han har handlett femton doktorander till disputation, och är för närvarande huvudhandledare för en doktorander och biträdande för en.

Publikationer

Lidskog har författat åtta böcker samt redigerat tio antologier och specialnummer av tidskrifter. Han har även publicerat ett hundratal artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och ett fyrtiotal kapitel i antologier.

Samarbeten

Rolf Lidskog samarbetar för närvarande med Helmholtz Centre for Environmental Research (Tyskland) och Centre for the Study of Environmental Change, Lancaster University (England).

Han är ledamot i forskningsrådet Formas styrelse (2019-21) och har varit ledamot i Skogsstyrelsen (2013-16), i styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet (2011-13)  och i styrelsen för Örebro Universitet (2011-12).

Rolf Lidskog är även vice-president för research committe Environment and Society vid Internationella Sociologförbundet (ISA) samt medlem i Senior Advisory Board för research network Environment and Society vid Europeiska sociologförbundet (ESA)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Lidskog, R. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. & Löfmarck, E. (2020). Cold Science Meets Hot Weather: Environmental Threats, Emotional Messages and Scientific Storytelling. Media and Communication, 8 (1), 118-128.
Hulme, M. , Lidskog, R. , White, J. M. & Standring, A. (2020). Social scientific knowledge in times of crisis: What climate change can learn from coronavirus (and vice versa). Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 11 (4).
Berglez, P. & Lidskog, R. (2019). Foreign, domestic, and cultural factors in climate change reporting: Swedish media's coverage of wildfires in three continents. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 13 (3), 381-394.
Gustafsson, K. M. , Berg, M. , Lidskog, R. & Löfmarck, E. (2019). Intersectional boundary work in socializing new experts: The case of IPBES. Ecosystems and people, 15 (1), 181-191.
Lidskog, R. , Johansson, J. & Sjödin, D. (2019). Wildfires, responsibility and trust: public understanding of Sweden’s largest wildfire. Scandinavian Journal of Forest Research, 34 (4), 319-328.
Klapwijk, M. J. , Boberg, J. , Bergh, J. , Bishop, K. , Björkman, C. , Ellison, D. , Felton, A. , Lidskog, R. & et al. (2018). Capturing complexity: Forests, decision-making and climate change mitigation action. Global Environmental Change, 52, 238-247.
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Lidskog, R. , Bishop, K. , Eklöf, K. , Ring, E. , Åkerblom, S. & Sandström, C. (2018). From Wicked Problem to Governable Entity?: The Effects of Forestry on Mercury in Aquatic Ecosystems. Forest Policy and Economics, 90, 90-96.
Berg, M. & Lidskog, R. (2018). Pathways to deliberative capacity: the role of the IPCC. Climatic Change, 148 (1-2), 11-24.
Hysing, E. & Lidskog, R. (2018). Policy Contestation over the Ecosystem Services Approach in Sweden. Society & Natural Resources, 31 (4), 393-408.
Singleton, B. & Lidskog, R. (2018). Science, red in tooth and claw: Whaling, purity, pollution and institutions in marine mammal scientists' boundary work. Environment and Planning E: Nature and Space, 1 (1-2), 165-185.
Jetzkowitz, J. , van Koppen, C. S. A. K. , Lidskog, R. , Ott, K. , Voget-Kleschin, L. & Wong, C. M. L. (2018). The significance of meaning: Why IPBES needs the social sciences and humanities. Innovation. The European Journal of Social Science Research, 31 (S1), 38-60.
Boström, M. , Lidskog, R. & Uggla, Y. (2017). A reflexive look at reflexivity in environmental sociology. Environmental Sociology, 3 (1), 6-16.
Löfmarck, E. & Lidskog, R. (2017). Bumping against the boundary: IPBES and the knowledge divide. Environmental Science and Policy, 69, 22-28.
Lidskog, R. , Löfmarck, E. & Uggla, Y. (2017). Forestry and the environment: Tensions in a transforming modernity. Sociologisk forskning, 54 (4), 283-286.
Löfmarck, E. , Uggla, Y. & Lidskog, R. (2017). Freedom with what?: Interpretations of “responsibility” in Swedish forestry practice. Forest Policy and Economics, 75, 34-40.
Ojala, M. & Lidskog, R. (2017). Mosquitoes as a threat to humans and the community: The role of place identity, social norms, environmental concerns and ecocentric values in public risk perception. Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, 22 (2), 172-184.
Esguerra, A. , Beck, S. & Lidskog, R. (2017). Stakeholder engagement in the making: IPBES Legitimization Politics. Global Environmental Politics, 17 (1), 59-76.
Beland Lindahl, K. , Sténs, A. , Sandström, C. , Johansson, J. , Lidskog, R. , Ranius, T. & Roberge, J. (2017). The Swedish forestry model: More of everything?. Forest Policy and Economics, 77, 44-55.
Lidskog, R. & Waterton, C. (2016). Anthropocene: a cautious welcome from environmental sociology?. Environmental Sociology, 2 (4), 395-406.
Uggla, Y. & Lidskog, R. (2016). Climate risks and forest practices: Forest owners' acceptance of advice concerning climate change. Scandinavian Journal of Forest Research, 31 (6), 618-625.
Lidskog, R. & Waterton, C. (2016). Conceptual innovation in environmental sociology. Environmental Sociology, 2 (4), 307-311.
Lidskog, R. & Sjödin, D. (2016). Extreme events and climate change: The post-disasters dynamics of forest fires and forest storms in Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research, 31 (2), 148-155.
Lidskog, R. (2016). The role of music in ethnic identity formation in diaspora: A research review. International Social Science Journal, 66 (219-220), 23-38.
Lidskog, R. & Sjödin, D. (2015). Time, knowledge, and risk: Decision making in the aftermath of storm disasters. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 33 (3), 341-359.
Lidskog, R. , Mol, A. P. & Oosterveer, P. (2015). Towards a global environmental sociology?: legacies, trends and future directions. Current Sociology, 63 (3), 339-368.
Lidskog, R. (2015). Var är samhället?: en kritisk granskning av begreppet Antropocen. Sosiologi i dag, 45 (1), 8-30.
Lövbrand, E. , Beck, S. , Chilvers, J. , Forsyth, T. , Hedrén, J. , Hulme, M. , Lidskog, R. & Vasileiadou, E. (2015). Who speaks for the future of Earth?: how critical social science can extend the conversation on the Anthropocene. Global Environmental Change, 32, 211-218.
Engdahl, E. & Lidskog, R. (2014). Risk, communication and trust: towards an emotional understanding of trust. Public Understanding of Science, 23 (6), 703-717.
Beck, S. , Esguerra, A. , Borie, M. , Chilvers, J. , Görg, C. , Heubach, K. , Marquard, E. , Nesshöver, C. & et al. (2014). Towards a reflexive turn in the governance of global environmental expertise: The cases of the IPCC and the IPBES. GAIA, 23 (2), 80-87.
Lidskog, R. , Sundqvist, G. , Kall, A. , Sandin, P. & Larsson, S. (2013). Intensive forestry in Sweden: stakeholders' evaluation of benefits and risk. Journal of Integrative Environmental Sciences, 10 (4), 145-160.
Lidskog, R. & Persson, M. (2012). Community safety policies in Sweden: a policy change in crime control strategies?. International Journal of Public Administration, 35 (5), 293-302.
Lidskog, R. & Elander, I. (2012). Ecological modernization in practice?: the case of sustainable development in Sweden. Journal of Environmental Policy and Planning, 14 (4), 411-427.
Lidskog, R. & Elander, I. (2012). Sweden and the Baltic Sea pipeline: between ecology and economy. Marine Policy, 36 (2), 333-338.
Sayuli Fransson, A. , Elander, I. & Lidskog, R. (2011). Framing issues and forming opinions: the Baltic Sea pipeline in the Swedish media. European Spatial Research and Policy, 18 (2), 95-110.
Lidskog, R. & Elander, I. (2011). Le développement durable en Suède: la rhétorique, les politiques et la pratique. Télescope - Revue d'analyse comparée en administration publique, 17 (2), 71-91.
Lidskog, R. (2011). Regulating nature: public understanding and moral reasoning. Nature and Culture, 6 (2), 149-167.
Lidskog, R. & Sundqvist, G. (2009). Mellan teknokrati och populism: experter och medborgare i svensk kärnkraftspolitik. Fronesis (29-30), 107-124.
Granberg, M. , Lidskog, R. & Larsson, S. (2008). Dealing with uncertainty: a case study of controlling insect populations in natural ecosystems. Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, 13 (7), 641-652.
Lidskog, R. (2008). Scientised citizens and democratised science: Re-assessing the expert-lay divide. Journal of Risk Research, 11 (1-2), 69-86.
Lidskog, R. (2007). Främlingars mötesplats. I&M. Invandrare & minoriteter (2), 5-8.
Gouldson, A. , Lidskog, R. & Wester-Herber, M. (2007). The battle for hearts and minds?: Evolutions in corporate approaches to environmental risk communication. Environment and Planning. C, Government and Policy, 25 (1), 56-72.
Gustafsson, J. & Lidskog, R. (2007). Var är vi hemma?: Bostadens och det offentliga livets förändrade betydelse. I&M. Invandrare & minoriteter, 34 (4-5), 15-18.
Höijer, B. , Lidskog, R. & Uggla, Y. (2006). Facing dilemmas: sense-making and decision-making in late modernity. Futures: The journal of policy, planning and futures studies, 38 (3), 350-366.
Höijer, B. , Lidskog, R. & Thornberg, L. (2006). News media and food scares: the case of contaminated salmon. Environmental Sciences, 3 (4), 273-288.
Lidskog, R. , Soneryd, L. & Uggla, Y. (2005). Knowledge, power and control: studying environmental regulation in late modernity. Journal of Environmental Policy and Planning, 7 (2), 89-106.
Lidskog, R. (2005). Siting conflicts: democratic perspectives and political implications. Journal of Risk Research, 8 (3), 187-206.
Lidskog, R. & Uggla, Y. (2004). När det förväntade inträffar: oljekatastrofer och senmodern riskreglering. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift (38), 43-65.
Lidskog, R. & Uggla, Y. (2000). Mercury waste management in Sweden: historical perspectives and recent trends. Journal of Environmental Planning and Management, 43 (4), 561-572.

Artiklar, recensioner

Lidskog, R. (2016). Review of: European Union and Environmental Governance. Review of Policy Research, 33 (2), 224-226.
Lidskog, R. (2011). "Mobilitetsmani" av Mette Jensen (Aarhus: Aarhus universitetsforlag, 2011). Sosiologisk Årbok (3-4), 172-175.
Lidskog, R. (2010). Eco-standards, product labelling and green consumerism. Acta Sociologica, 53 (2), 190-191.
Lidskog, R. (2009). Risk Governance. Coping with Uncertainty in a Complex World. Acta Sociologica, 52 (2), 181-182.
Lidskog, R. (2007). Hem, sjuka hem: en verklig konstruktion och dess sociala bestämningar [av Mimi Bärmark]. Sociologisk forskning, 44 (2), 55-57.
Lidskog, R. (2006). Risiko, vitenskap og demokrati. Forskningspolitikk, 29 (4), 25-26.

Böcker

Mårald, E. , Sandström, C. , Nordin, A. , Rist, L. , Sténs, A. , Beland Lindahl, K. , Carlsson-Kanyama, A. , Johansson, J. & et al. (2017). Forest governance and management across time: Developing a new forest social contract. London & New York: Routledge (The earthscan forest library ).
Lidskog, R. & Sundqvist, G. (2013). Miljøsosiologi (1ed.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Lidskog, R. (2013). Sociologi (1ed.). Stockholm: Liber.
Lidskog, R. & Sundqvist, G. (2011). Miljösociologi (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Lidskog, R. , Soneryd, L. & Uggla, Y. (2010). Transboundary risk governance (1ed.). London: Earthscan Publications Ltd. (The Earthscan Risk in Soceity Series ).
Lidskog, R. & Deniz, F. (2009). Mångkulturalism: socialt fenomen och politisk utmaning (1ed.). Malmö: Liber.
Lidskog, R. , Sandstedt, E. & Sundqvist, G. (1997). Samhälle, risk och miljö: sociologiska perspektiv på det moderna samhällets miljöproblem /. Lund: Studentlitteratur.

Doktorsavhandlingar

Lidskog, R. (1994). Radioactive and hazardous waste management in Sweden: movements, politics and science. (Doctoral dissertation). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lidskog, R. & Löfmarck, E. (2021). Att korsbefrukta kunskap. I: Håkan Tunón; Klas Sandell, Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster: Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (ss. 92-93). Uppsala: SLU - Centrum för biologisk mångfald.
Lidskog, R. & Lockie, S. (2020). Globalizing environmental sociology. I: Katharine Legun, Julie Keller, Michael Bell, Michael Carolan, The Cambridge Handbook of Environmental Sociology: Volume 1 (ss. 30-46). Cambridge: Cambridge University Press.
Uggla, Y. , Lidskog, R. & Boström, M. (2019). Var går gränsen för det rimliga?: Förhandlingar om vardagsliv och miljöansvar. I: Jenny Alsarve och Erik Löfmarck, Samhälle i förhandling: Villkor, processer, konsekvenser (ss. 152-166). Örebro: Örebro universitet.
Lidskog, R. & Sundqvist, G. (2018). Environmental expertise. I: Magnus Boström & Debra J. Davidson, Environment and Society: Concepts and Challenges (ss. 167-186). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Lidskog, R. , Pripp, O. & Westvall, M. (2018). Kulturproduktion i föreningar med etnisk anknytning. I: M. Westvall, R. Lidskog & O. Pripp, Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle (ss. 231-246). Lund: Studentlitteratur AB.
Lidskog, R. , Pripp, O. & Westvall, M. (2018). Musik, organisation och sammanhang. I: Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle (ss. 15-41). Lund: Studentlitteratur AB.
Lidskog, R. (2018). Risk. I: Ryan, J Michael, Core Concepts in Sociology (ss. 254-256). Chichester: Wiley-Blackwell.
Lidskog, R. & Waterton, C. (2018). The Anthropocene: A Narrative in the Making. I: Magnus Boström & Debra J. Davidson, Environment and Society: Concepts and Challenges (ss. 25-46). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Lidskog, R. (2017). Risk governance. I: Oxford Research Encyclopedia of Communication. . Oxford University Press.
Lidskog, R. (2014). Den farliga staden: Om rädslan för det okända och möjligheten att skapa trygghet segregering. I: Lennartsson, Rebecka, Från skuggsidan: folk och förbrytelser ur Stockholms historia (ss. 11-20). Stockholm: Stockholmia förlag.
Lidskog, R. & Uggla, F. (2014). Rent + snyggt = tryggt?: Om synen på graffiti i Stockholm. I: Lennartsson, Rebecka, Från skuggsidan: folk och förbrytelser ur Stockholms historia (ss. 130-139). Stockholm: Stockholmia förlag.
Lidskog, R. (2014). Transboundary risk governance: co-constructing environmental issues and political solution. I: Stewart Lockie, David Sonnenfeld, Dana Fisher, International handbook of social and environmental change (ss. 231-240). London: Routledge.
Lidskog, R. & Sundqvist, G. (2013). The sociology of risk. I: Sabine Roeser,Rafaela Hillerbrand, Per Sandin, Martin Peterson, Essentials of risk theory (ss. 75-105). Dordrecht: Springer.
Lidskog, R. & Sundqvist, G. (2012). The sociology of risk. I: Sabine Roeser, Rafaela Hillerbrand, Per Sandin, Martin Peterson, Handbook of risk theory: epistemology, decision theory, ethics, and social implications of risk (ss. 1001-1028). . Springer Netherlands.
Lidskog, R. & Pleijel, H. (2011). Co-producing policy-relevant science and science-based policy: the case of regulating ground-level ozone. I: Rolf Lidskog, Göran Sundqvist, Governing the air: the dynamics of science, policy, and citizen interaction (ss. 223-250). Cambridge, Ma.: MIT Press.
Lidskog, R. & Sundqvist, G. (2011). Science-policy-citizen dynamics in international environmental governance. I: Rolf Lidskog, Göran Sundqvist, Governing the air: the dynamics of science, policy, and citizen interaction (ss. 323-360). Cambridge, Mass: MIT Press.
Lidskog, R. & Sundqvist, G. (2011). Transboundary air pollution policy in transition. I: Rolf Lidskog, Göran Sundqvist, Governing the air: the dynamics of science, policy, and citizen interaction (ss. 1-35). Cambridge, Mass: MIT Press.
Lidskog, R. & Uggla, Y. (2009). Lokalt klimatarbete: kommunen som lärande organisation. I: Ylva Uggla, Ingemar Elander, Global uppvärmning och lokal politik (ss. 63-81). Stockholm: Santérus Academic Press.
Soneryd, L. & Lidskog, R. (2008). Accountability, public involvement and (ir)reversibility. I: Magnus Boström, Christina Garsten, Organizing transnational accountability (ss. 194-209). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Lidskog, R. & Sundqvist, G. (2008). The role of science in environmental regimes: the case of LRTAP. I: Peter M. Haas, International environmental governance (ss. 211-345). Aldershot: Ashgate.
Ekström, M. & Lidskog, R. (2007). Handlingspositioner, medier och klimatförändring: om ansvarsutkrävandets villkor. I: Mikael Carleheden, Rolf Lidskog, Christine Roman, Social interaktion: förutsättningar och former (ss. 266-290). Malmö: Liber.
Lidskog, R. & Sundqvist, G. (2007). Regulating European air: the co-production of science and policy. I: Håkan Pleijel, Transboundary air pollution: scientific understanding and environmental policy in Europe (ss. 177-201). Lund: Studentlitteratur.
Carleheden, M. , Lidskog, R. & Roman, C. (2006). Inledning. I: Mikael Carleheden, Rolf Lindskog, Christine Roman, Social interaktion: förutsättningar och former (ss. 11-16). Malmö: Liber.
Lidskog, R. & Soneryd, L. (2006). Organiserandet av samråd om slutförvar av använt kärnbränsle. I: Samhällsforskning 2006: betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (ss. 88-102). Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB.
Lidskog, R. & Elander, I. (2006). Representation, deltagande eller samtal?: Demokratiteoretiska svar på dagens miljöproblem. I: Mats Ekström et al., Om demokratins villkor: Volym 1 (ss. 245-276). Örebro: Örebro universitet.
Lidskog, R. & Sundqvist, G. (2006). The role of science in environmental regimes: the case of LRTAP. I: Friedrich Kratochwil, Edward D. Mansfield, International organization and global governance: a reader (ss. 269-287). New York: Pearson/Longman.
Lidskog, R. , Johansson, B. & Lekare, K. (2001). Våldet och tryggheten i staden. I: Den motsägelsefulla staden: vardagsliv och urbana regimer (ss. 53-82). Lund: Studentlitteratur.
Elander, I. & Lidskog, R. (2000). The Rio Declaration and subsequent global initiatives. I: Nicholas Low, Brendan Gleeson, Ingemar Elander, Rolf Lidskog, Consuming cities: the urban environment in the global economy after the Rio Declaration (ss. 30-53). London: Routledge.

Konferensbidrag

Ojala, M. & Lidskog, R. (2015). Explaining public risk perception of mosquitoes: The role of social norms, place identity, environmental values and concerns. I: 24th SRA-Europe Conference 15-17 June 2015, Maastricht, The Netherlands Programme and Proceedings Book. Konferensbidrag vid The 24th SRA-Europe 2015 conference, Science, policy, and society: Bridging the gap between risk and science, Maastricht, The Netherlands, June 15-17, 2015 (ss. 177-177).
Westvall, M. , Lidskog, R. , Pripp, O. , Sernhede, O. , Söderman, J. & Volgsten, U. (2014). A study of the role of music in ethnic-based associations in three Swedish cities. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education (NNMpF), Stockholm, Sweden, April 23-25, 2014.
Ojala, M. & Lidskog, R. (2014). Mosquitoes as a threat to humans and the community: The role of place identity, social norms, environmental concern and ecocentric values in public risk perception. Konferensbidrag vid The 23rd IAPS conference, Timisoara, Rumania, June 23-27, 2014.
Lidskog, R. (2013). Extreme events, regulatory style and regional environmental governance. I: Jörg Balsiger, Aysun Uyar, Comparing Regional Environmental Governance in East Asia and Europe (EE-REG) Proceedings. Konferensbidrag vid Interdisciplinary Workshop, Comparing Regional Environmental Governance in East Asia and Europe (EE-­‐REG), Kyoto, Japan, January 24-25, 2013. (ss. 53-61). Kyoto, Japan:
Gustafsson, K. & Lidskog, R. (2012). Boundary work, hybrid practices, and portablel representations: an analysis of global and national co-production of Red Lists.. Konferensbidrag vid Lund Conference on Earth System Governance - Towards a Just and Legitimate Earth System Governance: Addressing Inequalities, Lund 18-20 April 2012, Sweden.
Olausson, U. & Lidskog, R. (2012). To spray or not to spray: A comparative study of human-nature clashes in the news media. Konferensbidrag vid The 4th European Communication Conference, Istanbul, October 25 to 27, 2012.
Gustafsson, K. & Lidskog, R. (2010). Acknowledging risk, trusting expertise, and coping with uncertainty: citizens’ deliberation on spraying an insect population. Konferensbidrag vid International Sociological Association, ISA, XVII World Congress, Gothenburg 11-17 July 2010.
Johansson, B. & Lidskog, R. (1999). Det känslosamma våldet?: Sociologiska aspekter på förnuft, känsla och våld. Konferensbidrag vid Den uthålliga staden som livsmiljö arrangerad av BFR, Stockholm 21-22 april 1999.
Johansson, B. & Lidskog, R. (1997). Det meningsfyllda våldet: staden, våldet och det rituella handlandet. Konferensbidrag vid Sociologi i tiden. Sveriges Sociologförbunds årskonferens, Lund 30-31 januari 1997.

Manuskript

Benyamine, M. , Lidskog, R. & Sandén, P. Forest nitrogen fertilisation.
Benyamine, M. , Lidskog, R. & Sandén, P. Why forest nitrogen fertilization is debated.

Rapporter

Díaz Reviriego, I. , Beck, S. , Darbi, M. , Hauck, J. , Hudson, C. , Janz, C. , Klenk, N. , Lidskog, R. & et al. (2018). Five years of IPBES : Reflecting the achievements and challenges and identifying needs for its review towards a 2nd work programme.  . Leipzig, Germany: Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ).
Soneryd, L. & Lidskog, R. (2006). Allmänhet, expertis och deliberation: samråd om slutförvar av kärnavfall. Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB (SKB rapport R-06-118).
Uggla, Y. & Lidskog, R. (2006). Att planera för en osäker framtid: kommuners arbete inför hotet om ett förändrat klimat. Örebro: Örebro universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 60).
Grennfelt, P. , Lidskog, R. , Lindau, L. , Maas, R. , Raes, F. , Sundqvist, G. & Arnell, J. (2006). Towards robust European air pollution policies: constrains and prospects for a wider dialogue between scientists, experts, decision-makers and citizens : a workshop report. Stockholm: IVL Swedish Environmental Research Institute (IVL Report B1671).
Lidskog, R. , Sundqvist, G. & Uggla, Y. (2005). Risk, expertis och demokrati: allmänhetens inflytande i samhällets riskhantering. Göteborg: Göteborgs universitet (STS Research Reports 10).
Andersson, A. & Lidskog, R. (2002). The management of radioactive waste: a description of ten countries. Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB (Svensk Kärnbränslehantering AB rapportserie ).

Samlingsverk (redaktör)

Westvall, M. (ed.) , Lidskog, R. (ed.) & Pripp, O. (ed.) (2018). Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle. Lund: Studentlitteratur AB.
Lidskog, R. (ed.) & Waterton, C. (ed.) (2016). Environmental Sociology: Special issue: Conceptual Innovation in Environmental Sociology (Vol 2, No 4ed.). Taylor & Francis (Environmental Sociology 2016:4).
Lidskog, R. (ed.) & Sundqvist, G. (ed.) (2011). Governing the air: the dynamics of science, policy, and citizen interaction. Cambridge, Mass: MIT Press (Politics, science, and the environment ).
Carleheden, M. (ed.) , Lidskog, R. (ed.) & Roman, C. (ed.) (2007). Social interaktion: förutsättningar och former (1ed.). Malmö: Liber.
Low, N. (ed.) , Gleeson, B. (ed.) , Elander, I. (ed.) & Lidskog, R. (ed.) (2000). Consuming cities: the urban environment in the global economy after the Rio Declaration (1ed.). London: Routledge.
Lidskog, R. (ed.) , Nohrstedt, S. A. (ed.) & Warg, L. (ed.) (2000). Risker, kommunikation och medier: en forskarantologi. Lund: Studentlitteratur.
Lidskog, R. (ed.) (1998). Kommunen och kärnavfallet: svensk kärnavfallspolitik på 1990-talet. Stockholm: Carlsson.