This page in English

Rolf Lidskog

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303272

Rum: F3276

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

  • Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning (CESSS)

Om Rolf Lidskog

Forskning

Rolf Lidskog är professor i sociolog med kompetens inom miljösociologi, miljöreglering och riskkommunikation. En central fråga i denna forskning är hur aktörerna uppfattar, utvärdera och hantera risker där det finns motstridiga åsikter om vad som är det lämpligaste sättet att hantera dem. För att besvara denna fråga har han studerat en rad olika miljöområden som till exempel klimatförändringar, långväga luftoreningar, kärnavfallshantering, hantering av farligt avfall och biologisk mångfald. Utöver denna forskning har han bedrivit urbansociologisk forskning, framför allt om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i städer.

Lidskog har lett ett trettiotal forskningsprojekt som finansierats av Formas, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Mistra, KK-stiftelsen, Räddningsverket, Statens kärnkraftinspektion, Naturvårdsverket och SKB.

Undervisning och handledning

Rolf Lidskog forsknings- och undervisningskompetens är inom områdena miljösociologi, urbansociologi och vetenskapssociologi. Under åren 2005-2010 var han kursansvarig för Örebro universitets fakultetsövergripande kurs i forskarhandledning. Han har handlett femton doktorander till disputation, och är för närvarande huvudhandledare för en doktorander och biträdande för en.

Publikationer

Lidskog har författat åtta böcker samt redigerat tio antologier och specialnummer av tidskrifter. Han har även publicerat ett hundratal artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och ett fyrtiotal kapitel i antologier.

Samarbeten

Rolf Lidskog samarbetar för närvarande med Helmholtz Centre for Environmental Research (Tyskland) och Centre for the Study of Environmental Change, Lancaster University (England).

Han är ledamot i forskningsrådet Formas styrelse (2019-21) och har varit ledamot i Skogsstyrelsen (2013-16), i styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet (2011-13)  och i styrelsen för Örebro Universitet (2011-12).