This page in English

Rolf Lidskog

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: cm9sZi5saWRza29nO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303272

Rum: F3276

Rolf Lidskog

Om Rolf Lidskog

Forskning

Rolf Lidskog är professor i sociolog med kompetens inom miljösociologi, miljöreglering och riskkommunikation. En central fråga i denna forskning är hur aktörerna uppfattar, utvärdera och hantera risker där det finns motstridiga åsikter om vad som är det lämpligaste sättet att hantera dem. För att besvara denna fråga har han studerat en rad olika miljöområden som till exempel klimatförändringar, långväga luftoreningar, kärnavfallshantering, hantering av farligt avfall och biologisk mångfald. Utöver denna forskning har han bedrivit urbansociologisk forskning, framför allt om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i städer.

Lidskog har lett ett trettiotal forskningsprojekt som finansierats av Formas, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Mistra, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, KK-stiftelsen, Riksbankens jubileumsfond, Räddningsverket, Statens kärnkraftinspektion, Naturvårdsverket och Svensk kärnbränslehantering (SKB).

Undervisning och handledning

Rolf Lidskog forsknings- och undervisningskompetens är inom områdena miljösociologi, urbansociologi och vetenskapssociologi. Under åren 2005-2010 var han kursansvarig för Örebro universitets fakultetsövergripande kurs i forskarhandledning. Han har handlett sexton doktorander till disputation.

Publikationer

Lidskog har författat åtta böcker samt redigerat elva antologier och specialnummer av tidskrifter. Han har även publicerat ett hundratal artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och ett femtiotal kapitel i antologier.

Samarbeten

Rolf Lidskog har varit styrelseledamot (2014-18) och vice-president (2018-23) för research committe Environment and Society vid Internationella Sociologförbundet (ISA) och är för närvarande ledamot i Senior Advisory Board för research network Environment and Society vid Europeiska sociologförbundet (ESA).

Han är ledamot i forskningsrådet Formas styrelse (2019-24) och har varit ledamot i styrelsena för Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och  Örebro Universitet.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)