Forskningsprojekt

Specifika behov och orsak till förflyttning av äldre personer med demenssjukdom från hemmet till akutvården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Projektets övergripande syfte är att beskriva funktionsförmåga och vårdbehov hos äldre personer med demenssjukdom samt att belysa vad som påverkar beslutet om förflyttning och den praxis som finns vid remittering av dessa personer från eget boende till akutvård. Data angående vårdbehov, funktionsförmåga och antal vistelser på akutmottagningen har insamlats bland 720 personer vid 24 särskilda boenden och 200 personer inom hemsjukvården. Datainsamling har gjorts vid två olika tillfällen med 12 månaders mellanrum genom bedömningsinstrumentet RAI/MDS version 2.1 och patientjournalanteckningar. Utifrån den databas som erhållits bearbetas data nu i SPSS för att identifiera personer med demenssjukdom, deras specifika behov och orsak till deras förflyttning till akutvården. Studierna sker i samarbete mellan Örebro universitet, Karolinska Institutet, Primärvården Gävleborg och Högskolan Gävle. Externa medel har erhållits från Demensförbundet.

Forskare

Finansiärer

  • Demensförbundet